قاب رنگی پنجره فضایی دنج برای نشستن دید و منظر در طراحی داخلی نقش بسزایی در فضای داخلی و روحیه افراد داخل فضا دارد. مشاهده مناظر از پشت پنجره به همراه مطالعه کتاب و صرف نوشیدنی در فضایی دنج موجب ایجاد حسی بسیار خوب و آرامش بخش از فضا در انسان می شود. ایده خلاقانه طراحی پنجره با قاب رنگی با فضایی برای نشستن یک انتخاب ایده آل برای هر ...