طراحی داخلی کتابخانه ساختمان کتابخانه ساحل منهتن توسط Johnson Favaro بازسازی و مجددا طراحی شده است. و ساختمان دو طبقه با مقیاسی دو برابر قبل، جایگزین بنای قدیمی شده است. این کتابخانه به سبک معماری ساحلی طراحی شده است. مشخصات کلی پروژه : معمار : Johnson Favaro مکان پروژه : منهتن، آمریکا سال ساخت : 2015 در این کتابخانه ساحلی فضای مطالعه برای بزرگ سالان، نوجوانان و کودکان طراحی شده ...