طراحی گلخانه با رویکرد معماری پایدار پروژه شهر بیابانی واقع در شهر مادرید، اسپانیا توسط گروه معماری Garciagerman طراحی و به اجرا رسیده است. هدف از طراحی این شهر بیابانی یک مجموعه آموزشی پایدار با محیط زیست است، که در آن کاکتوس و انواع گیاهان بیابانی موجود در سراسر جهان، کاشت و پرورش داده می شود. ساختمان بزرگ پرورش گیاهان بیابانی شامل عرصه های مختلفی همچون گلخانه، فضای فروش، ...