ایده خلاقانه طراحی گلدان مغناطیسی معلق نقش گیاهان در طراحی داخلی برای آراستن محیط و ایجاد فضایی شاداب و زنده بسیار تاثیر گذار می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کوچک شدن فضا ها، نیاز به ایجاد فضایی برای تلطیف احساسات انسانی بیش از قبل می باشد. و این امر از طریق استفاده از تکنیک های معماری داخلی در خانه ها موثر تر از گذشته میسر و عملکردی می ...