قاعده و قانون دکوراسیون داخلی طراحی داخلی جزئیات و قوانین بسیاری دارد که رعایت آن ها منجر به خلق فضایی زیبا ، کاربردی و ایده آل می شود. بعضی از قوانین طراحی داخلی در اولویت هستند و با رعایت کردن ها می توان یک خانه را به درستی و کاربردی طراحی و چیدمان نمود. متخصصان و طرحان داخلی قوانینی کاربردی و ایده آلی را برای طراحی داخلی وضع نموده ...