مجموعه مدل سه بعدی ماشین تحریر مجموعه آبجکت دستگاه تایپ جزء مدل های حرفه ایی آرشیو 3DSky می باشد که تحت عنوان Pro 3DSky - Mossberg & Granville Typewriter منتشر شده است. این کالکشن شامل مدل سه بعدی حرفه ایی و بسیار با کیفیت دستگاه تایپ می باشد. این آرشیو به عنوان چیدمان نهایی فضا در طراحی داخلی فضاهای مختلف با موضوعات مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی ...