مجموعه مدل سه بعدی کپسول مجموعه آبجکت کپسول آتش نشانی که تحت عنوان Pro 3DSky - Fire Extinguisher on Commanderfire Contempo Fire Extinguisher Stands منتشر شده یکی دیگر از محصولات آرشیو حرفه ایی 3DSky می باشد. این آرشیو حاوی مدل سه بعدی حرفه ایی و بسیار با کیفیت کپسول آتش نشانی می باشد. طراحان و معماران از این مجموعه به عنوان چیدمان نهایی فضاهای داخلی با موضوعات مرتبط مانند: ...