طراحی مجتمع تجاری بزرگ دره سبز مجتمع تجاری بزرگ دره سبز واقع در شهر شانگهای، چین توسط Nikken Sekkei طراحی و به اجرا رسیده است. این مجتمع تجاری یک حیاط طبیعی می باشد که در تلفیق با یک مرکز تجاری شهر ادغام شده است. نمی توان این گونه اظهار داشت که در این سایت، فضای تجاری طراحی شده، بلکه در چنین سرزمین سبزی، مجموعه های تجاری با طبیعت تلفیق شده اند تا چشم ...