طراحی مرکز درمانی بیماری های پوست کودکان بیمارستان پوست کودکان Jeju بر روی درمان بیماری های زیست محیطی مانند: درماتیت (اگزما) اختصاص یافته است. و به کودکان پیش دبستانی خدمات دهی می نماید. این بیمارستان تخصصی بیمار های پوستی واقع در کره جنوبی توسط گروه معماران KUNWON Architects Planners Engineers طراحی و ساخته شده است. در کل بیمارستان تخصصی کودکان Jeju دارای فضایی تعاملی به منظور راحتی بیماران و همراهان می باشد. در زبان کره ...