مستند دوبله فارسی ارتباطات مهندسی : فرودگاه دریایی هنگ کنگ - Engineering Connections: Hong Kong's Ocean Airport در یک شهر پر جمعیت و فشرده مانند هنگ کنگ یکی از بیشترین دغدغه های معماران کمبود زمین کافی برای اجرای پروژه های جاه طلبانه و یا شجاعانه خود است. اما راه حل چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال مستند فرودگاه دریایی هنگ کنگ را مشاهده نمایید تا دریابید مهندسان چینی چگونه ...