مستند دوبله فارسی ابر کارخانه ها ، متروی نیویورک - MEGA Factories: NEW YORK METRO در مستند متروی نیویورک کارخانه ای با هشت میلیون مشتری را خواهید دید. برای راضی نگاه داشتن این تعداد مشتری یک ابر کارخانه نیاز است. در این کارخانه خارق‌العاده واگن های قطار متروی شهر بزرگ نیویورک ساخته و به ناوگان حمل و نقل شهر می پیوندد. در این مستند خواهید دید که چگونه قطعات قطار متروی ...