طراحی آسمانخراش مسکونی با هندسه فراکتال به تازگی رندر هایی از آسمانخراش مسکونی "Quorner" توسط شرکت معماری و طراحی موشه سفدی ارائه شده است. این برج مسکونی قرار است که در شهر Quito، اکوادور به بهره برداری برسد. این مجتمع مسکونی در 24 طبقه طراحی شده که با همکاری گروه ساخت و ساز اوربیا و شوارتسکف به اجرا خواهد رسید. این آسمانخراش مسکونی نخستین پروژه شرکت معماری موشه سفدی در اکوادور می باشد که در ...