طراحی فرودگاه با تاثیرپذیری از فرم پرواز پرندگان اخیرا برای طراحی فرودگاه جدید شهر گلینجیک، روسیه مسابقه ایی برگزار شد که استودیو معماری Fuksas برنده این رقابت شد. گلینجیک سومین شهر پر رفت و آمد در سواحل دریای سیاه محسوب می شود. این پروژه به واسطه اهمیت دادن به منظره، پوشش گیاهی و باغ داخل فرودگاهی مبدل به دروازه اقتصادی شهر شده است. تیم معماران با تاثیر پذیری از فرم پرواز پرندگانی که مسیر خود ...