معماری مرکز تفریحی توریستی مدرن طراحی مرکز تفریحی توریستی مدرن دریاچه یانگ چنگ واقع در چین توسط Kengo Kuma طراحی شده است. این مجموعه نمادی از کلبه های سنتی با سقف کاهی می باشد که می توان آنرا بازگشتی به سوی گذشته با نگرش به معماری مدرن دانست. هدف معماران از طراحی و اجرای این پروژه، ساخت تایپوگرافی به عنوان تپه ایی تصادفی بر روی ساحل بوده تا موجب ...