طراحی موزه خودرو کلاسیک توسط نورمن فاستر چندی پیش رندر هایی از معماری و طراحی موزه خودرو مولین توسط گروه معماری نورمن فاستر منتشر شد. در حال حاضر این پروژه در مرحله برنامه ریزی برای ساخت و اجرا می باشد. این پروژه طراحی یک موزه خودرو کلاسیک واقع در فرودگاهی متروکه در قلب انگلستان است که هدف تیم معماران از طراحی آن بازسازی این فرودگاه متروکه و تبدیل آن به مکانی ...