معیارهای انتخاب نورپردازی غذا خوری اکثر عموم تمایل به صرف غذا در مکانی با نور کافی و مناسب دارند. در حقیقت فردی وجود ندارد که علاقمند به میل غذا در غذا خوری تاریک باشد و دید خوبی به اطراف خود نداشته باشد. و یا حتی بر عکس خوردن غذا در مکانی با نور زیاد نیز مشکل ساز است و موجب اذیت چشم و سایه اندازی زیاد می شود. یکی از راه های ...