دانلود نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی - Pixarra TwistedBrush Tree Studio 2.17 در نرم افزار طراحی دو بعدی درخت Tree Studio که از محصولات شرکت TwistedBrush Pro Studio است، نقطه تمرکز بر ایجاد درخت های دو بعدی به شیوه ای بسیار آسان تر قرار داده شده است. در این برنامه نیز بر طراحی با استفاده از براش های متنوع تاکید شده است به این صورت که می توان از براش های ...