معرفی 30 پروژه معماری با فایل گیف پروژه معماری با فایل گیف : معماران بایستی برای توضیح پروژه های معماری با شیوه های درست و صحیح ، از تکنیک های خلاقانه برای ارائه و نمایش آثار خود استفاده کنند. نمایش ایده ها به شکل اساسی و بنیادی به عواملی مانند: نمایش ساده یا پیچیده ، کیفیت تصاویر ، و تناسب قاب تصویر از نیاز های اساسی و بنیادی نیازمند است. ...