طراحی غرفه نمایشگاهی با نمای متغییر غرفه نمایشگاهی شرکت تولید کفش "Bebecê" در نمایشگاه بین المللی چرم و کفش واقع در گرامودو، جنوب برزیل با کانسپت تعامل با کاربران و با قابلیت تغییر در نمای بیرونی غرفه توسط کاربران طراحی و به اجرا رسیده است. نمای این غرفه متحرک بوده و بازدید کنندگان می توانند المان های چوبی و متحرک نما را تغییر دهند و هر بار طرح متفاوتی ...