طراحی راه پله پله ها علاوه بر یک عنصر ارتباط عمودی در ساختمان ، شاخص ترین عرصه یک ساختمان به لحاظ کاراکتر در مقیاس و متریال های مختلف محسوب می شوند. و در مجموع هویتی خاص به فضا می بخشند. پله یکی از عرصه هایی می باشد که به وسیله آن می توان به مشاهده شیوه گردش یا شناور شدن افراد درون یک ساختمان پرداخت تا تا تجربه لازم ...