طراحی خاص معبد بودایی در چین طراحی معبد بودایی :این معبد برای شفاعت بودا، تفکر و تامل، میباشد که در کنار جنگل و رودخانه واقع شده است. این ساختمان در امتداد رودخانه، پشت به تپه با گلخانه ای از گیاهان سبز ساخته شده که در ارتباط مستقیم با طبیعت است. مشخصات کلی پروژه: معماران گروه معماری ARCHSTUDIO موقعیت چین مساحت 169.0 مترمربع سال 2017 طراحی معبد بودایی  در کنار رودخانه ...