انتخاب سیستم روشنایی مناسب برای خانه یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی داخلی ، روشنایی می باشد زیرا به همان اندازه که یک سیستم روشنایی مناسب در کاربرد و زیبایی یک مکان تاثیرات مثبتی دارد ، یک سیستم روشنایی اشتباه نیز تاثیرات منفی بر روی طراحی داخلی داشته و منجر به خلق فضایی آزار دهنده خواهد شد. توجه به کاربری و هدف متفاوت هر یک از بخش های ...