تم جنگل در طراحی داخلی طبیعت یکی از منابع اصلی زندگی بشر محسوب می شود که الهام گرفتن از آن امکان پذیر است و می توان با الهام از آن فضایی گرم ، صمیمی و زیبا را در محیط زندگی خود به وجود آورد. جنگل از جمله ویژگی های شاخص طبیعت است که الگوی مناسبی برای ساخت خانه ایی زیبا و گرم می باشد. مخصوصا پالت رنگی جنگل های ...