ویژگی های سبک دکوراسیون استوایی یکی از سبک های دکوراسیون منزل، سبک استوایی می باشد. این سبک برخلاف نام خاصش، تنها محدود به مناطقی با آب و هوای استوایی نیست، بلکه در هر محیطی قابل اجرا می باشد. در سبک استوایی تنوع رنگی و تاکید روی فضای بیرونی و نور طبیعی بسیار حائز اهمیت می باشد و از این جهت می توان آن را یک سبک مختص مناطق معتدل و گرمسیری و ...