ویژگی های دکوراسیون به سبک لافت شاید شما با سبک لافت آشنایی کافی نداشته باشید ، زیرا این سبک در ایران خیلی کاربرد ندارد. و به همین علت توجه شما را به خود جلب نکرده است. اما در حقیقت سبک لافت در سرتاسر دنیا ، به ویژه آمریکا و اروپا بسیار محبوب و پرطرفدار است و خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است شما با آشنا شدن ...