شیوه های دکوراتیو استفاده از شیشه در دکوراسیون شاید شیشه اولین انتخاب شما برای طراحی دکوراسیون منزل نباشد اما قطعا یکی از جذاب ترین گزینه ها محسوب می شود. شیشه متریالی شفاف است که می تواند فضای صلب و سنگین ایجاد شده توسط سایر متریال ها را سبک کند و در صورت استفاده صحیح فضا را بزرگ تر از اندازه واقعی نشان می دهد. سطوح شیشه ایی دارای ظرافت و ...