طراحی 30 پلان خانه زیر 100 متر طراحی خانه با محدویت در فضا و بودجه یکی از چالش هایی است که معماران و مالکین منازل مسکونی با آن مواجه هستند. بنابراین طراحان و مالکان به جواب مناسب و درستی برای ارائه الزامات کاربران منازل نیازمند هستند. برای مثال نحوه ایجاد یک فضای موثر و مفید که موجب تبدیل فضای پرت و بی استفاده پلان به یک عرصه موثر چگونه ...