خلاقیت در طراحی پله با قابلیت ذخیره سازی معمار خوش ذوق و خلاقی به نام Andrew Maynard با طرحی خلاقانه پله با قابلیت ذخیره سازی وسایل را برای خانه ایی در ملبورن ، استرالیا طراحی نموده است. این پله به رنگ زرد روشن با قابلیت باز بودن از یک سمت برای ذخیره سازی وسایل اضافی مانند قفسه ایی برای نگهداری وسایل طراحی شده است. Andrew Maynard در طراحی داخلی ...