طراحی سالن رقص سالن رقص Espaco Nucleo Pulso واقع در شهر سائو پائولو، برزیل توسط گروه معماری 23 SUL طراحی و به اجرا رسیده است. این کلاس رقص در بالاترین طبقه یک ساختمان بلند اداری واقع شده و فضایی برای تمرین، آموزش، درک و آگاهی بهتر بدن می باشد. در این سالن رقص انواع فعالیت های ورزشی فرهنگی انجام می گیرد. یکی از المان های فرهنگی و سنتی کشور برزیل، رقص می باشد که همین امر ...