دانلودپروژه طراحی بانک :

دانلود پلان بانک  شامل تمامی بخشها به صورت کامل در یک فایل اتوکدشامل پلان کامل با اندازه گذاری و مبلمان،برش ها و نما ی ساختمان…

دانلود پلان بانک در قالب فایل اتوکد  شامل:

  • پلان
  • 2برش
  • نما

دانلود پلان بانک :

۲۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطالعات در مورد طراحی پلان پارک :

طراحی و بانک

 اهمیت مسئله طراحی در ساختمان بانک‌ها

«گفته شده است که یک ساختمان جدید، این امکان را به موسسه می‌دهد که بتواند شخصیت آن موسسه و یا ویژگیهای مدیریتی خود را ابراز نماید. شاید این جایی باشد که در آن، آرشیتکت تبدیل به وجدان موسسه می‌شود.» (شهیدی، 1373، 8)

بررسی ساختمان بانک‌ها از چند جنبه دارای اهمیت می‌باشد،‌ نخست به عنوان کاربری عمومی شهری که در ارتباط مستقیم و مداوم با شهروندان است، دومین دلیل تاثیری داشت که این ساختمان‌ها در اثر تکرار زیاد بر کیفیت چشم‌انداز و سیمای شهر همچنین نحوه خدمات رسانی برای عموم شهروندان بر جای می‌گذارد و نهایتا به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق اهداف صنعت بانکداری و گردش اقتصادی جامعه حائز اهمیت می‌باشد.

انواع ساختمان بانک‌ها – دانلود پلان بانک

بانک‌ها عموما دارای دو گونه ساختمان می‌باشند: گونه اول ساختمان‌هایی با کاربری اداری که شامل ادارات مرکزی و مدیریت‌ها یا سرپرستی شعب بانک در استان‌ها می‌باشند و دسته دوم ساختمان شعب بانک‌ها که مراجعه‌کنندگان بیشتری داشته و تعداد و پراکندگی بیشتری نسبت به ساختمان‌های ستادی دارند. البته بانک‌ها دارای ساختمان‌های دیگری با کاربری آموزشی، رفاهی و غیره نیز دارند، اما از آنجاییکه هدف پایان نامه موضوع ساختمان‌های با کاربری تجاری و اداری می‌باشند، همچنین بسیاری از ساختمان‌های رفاهی و آموزشی بانک‌ها در غالب یک مجتمع و در جوار ساختمان‌های اصلی می‌باشند، از پرداختن به اینگونه ساختمان‌ها صرفنظر می‌گردد.

اطلاعات کامل در مورد طراحی پلان بانک در لینک زیر :

دانلود رساله بانک