دانلود پروژه طراحی موزه

دانلود رایگان پلان موزه در قالب فایل اتوکد قابل ویرایش شامل پلان و سایت پلان طراحی موزه، چهار برش طولی و عرضی از بخش های مختلف پروژه و سایت پلان پروژه و دو نمای اصلی پروژه طراحی این پروژه بر روی زمین شیب دار و با توجه به عوارض زمین انجام شده پلان موزه مناسب پروژه های طرح معماری و نمونه موردی طراحی موزه


حتما ببینید:

دانلود پلان موزه

دانلود نقشه موزه


دانلود رایگان پلان موزه شامل :

  • پلان موزه با مبلمان
  • سایت پلان پروژه
  • چهار برش از سایت پروژه با جزئیات کامل عوارض زمین
  • دو نمای اصلی

pass:arch-projects.com


این مطالب را هم ببینید:

دانلود رایگان نقشه کتابخانه

مطالعات خانه سالمندان