پاورپوینت معماری اسلامی – تحلیل خانه بروجردی ها

دانلود پاورپوینت خانه بروجردی ها در 35 اسلاید با توضیحات و تصاوری کامل به بررسی و تحلیل موقعیت جغرافیای،تاریخچه و معماری  خانه بروجردی ها میپردازد.

فهرست مطالب پاورپوینت خانه بروجردی ها :

 • موقعیت جغرافیایی وکشوری
 • اب و هوا وبادها
 • پوشش گیاهی
 • جهت قرارگیری
 • جایگاه خانه بروجردیها در کاشان
 • تاریخچه خانه بروجردی ها
 • شرح مواردی درباره ی خانه های مناطق گرم
 • پلان خانه بروجردی ها
 • ورودی
 • شرح پلان خانه بروجردی ها معماری داخلی وعملکردفضاها
 • تقسیمات خانه بروجردی ها: بیرونی-اندرونی
 • مصالح مورد استفاده درخانه بروجردی ها
 • تامین نوردرخانه بروجردی ها
 • تجزیه و تحلیل نمای اصلی
 • تزئینات خانه بروجردی ها
 • تابستان نشین
 • زمستان نشین
 • منابع

دانلود پاورپوینت خانه بروجردی ها :

۲۴,۵۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

دانلود پاورپوینت معماری مسجد

دانلود پاورپوینت گرمابه


قسمتی از مطالب پاورپوینت :

تاریخچه خانه بروجردی ها :

زمانی که مرحوم حاج سیدحسن نطنزی(مشهوربه بروجردی)تاجرمعروف فرش کاشان دخترهمکارش مرحوم حاج سیدجعفرنطنزی رابرای پسرخودسیدمهدی خواستگاری کرد،خانواده دختر(که درخانه فعلی طباطبایی های کاشان زندگی می کردند) ساخت خانه ای درشان وموقعیت اجتماعی شان رابرای محل زندگی دخترشان شرط این ازدواج قراردادند. خانواده بروجردی ازمعروف ترین معمارشهر(استادعلی مریم کاشانی)درخواست کردند که خانه موردنظررابسازد. استاد بعدازبه پایان رساندن سفت کاری خانه برای انجام نازک کاری وتزیینات ازبرجسته ترین هنرمندان نگارگرشهر دعوت به عمل آورد.واین هنرمندان داستان هاوروایات عاشقانه خمسه نظامی وهفت پیکرجامی رادرجای جای طاق ها ورواق ها به تصویرکشیدند.ساخت این خانه حدود18سال توسط25نفرمعماروهنرمندبه طول انجامید.ودرزمان حکومت ناصرالدین شاه 1280-1292ساخته شد.واکنون حدود 130 سال از عمر این خانه میکند.

شرح مواردی درباره ی خانه های مناطق گرم :

 • درون گرایی:ملاحظات دینی واجتماعی ورعایت عدم دید مسقیم ازبیرون به درون باساخت دالان یادهلیز رعایت شده است.
 • دلیل ساخت طاق گنبدی:یکی از دلایل ساخت وجودموریانه فراوان است.
 • نمای خانه های گرمسیری:سیم گل وکاهگل به رنگ روشن،وجودسایبان وسرتاس وکنسول درنماها
 • پنجره ها: کوچک وچوبی باحفاظ مشبک آجری
 • بادگیر: ایجادکوران غیرمستقیم
 • حیاط بزرگ باحوض وسیع وکاشت درخت به ویزه اناربرای مرطوب شدن هواوپایین آوردن دما
 • اختلاف سطح حیاط:حفاظی دربرابربادهای شدیدوگرم
 • هشتی:درونگرایی ومانع کوران بادهای شدیدوگردبادهاازسمت کوچه به داخل حیاط

این مطالب را هم ببینید:

دانلود نقشه فاز دو رستوران

دانلود پاورپوینت کاخ نیاوران