دانلود پاورپوینت نور در معماری :

دانلود پاورپوینت نور در معماری پاورپوینت بررسی نور در معماری در 38 اسلاید همراه با عکس و مطالب کامل به بررسی و تحلیل نور در معماری،معماری ایران و معماری مدرن میپردازد و همچنین شامل مقدماتی در رابطه به نور و تاثیرات ان و سخنان معماران بزرگ در رابطه با نور در معماری  میباشد. پروژه مناسب برای درس های انسان،طبیعت معماری،مبانی نظری معماری و ….

دانلود پاورپوینت نور در معماری :

۲۹,۵۰۰ تومان – خرید

قسمتی از مطالب پروژه:

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تعریف
 • منابع نور
 • اهمیت نور
 • نور درطبیعت
 • استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران
 • نورگیر
 • نوردرمعماری مدرن
 • نظر معماران در مورد نور در معماری
 • تادائو آندو
 • لویی کان سال(1969)
 • لوکوربوزیه
 • هاندیش کرامر
 • موریس لاپیدوس
 • نور پردازی اماکن قدیمی
 • نورپردازی ونورمناسب
 • نور پردازی طبیعی

حتما ببینید:

مشاهده همه پاورپوینت های سایت

دانلود پاورپوینت اب در معماری


مقدمه:

.نورشفافترین ،نرمترین ، آساترین وارزانترین مواد ساختاری موجود در تولیدکیفیت ها واشیای موردنیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد

نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد .بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده فضا نیز محسوب می شود نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

تعریف:

نور از نظر فیزیکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِین طول موجهای مشخص واِقع شده است .
از سوی دیگر تظاهر دید از انرژی تشعشعی.

نوردرمعماری  مدرن:

دردوران   مدرنیسم ،معمار ی پنجره ها را ازمحدودیت ساز ه ای جدا  کرده  وبه آنها  این اجازه راداده است که آزادانه در هر  اندازه ای ساخته شوند.امادرعوض اینکه نتیجه آن در آزادی نورمعماری  دیده شود خاصیت  حیاتی  نور ازبین رفت.معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف  را بوجود آورده است دنیایی از نور  وتنها  نور، نوربه جای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی  این دنیای سراسرنور،معماری مرگ فضای می دهد  همانطور که تاریکی مطلق اینگونه است .نور به تنهایی نمی تواند نورباشدحتما باید  درکنار تاریکی باشد  تا معنا وفهم پیدا کند.تاریکی ذاتاً قسمتی از نوراست

تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید:

من بسیار عمیق به نقش نورطبیعی نظر می افکنم نوری که می تواند درهرنقطه از محیط ساخته شده ما بوسیله مجاورت بی واسطه وشایان توجهی از مکان وزمان با   ما صحبت کند من نور را به فضای داخلی معماری هدایت می کنم به طوری که آن نور فضا را بوسیله عمق مشخص وتعریف کند وفضاهایی بسیار مهیج وتحریک کننده بوجود بیاورد.

لوکوربوزیه درباره نور درمعماری می گوید:

معماری بازی هنرمندانه دقیق وخیره کننده مجموعه ای از اجسام ساخته شده درزیر نوربه است چشمهای ما برای این آفریده شده اند که فرمها را زیر نورببینند این سایه روشنها هستند که فرمها را درمقابل ما نمایان می سازند.

و….