کتاب طراحی فضاهای آموزشی :

دانلود کتاب طراحی فضاهای آموزشی :دانلود فایل pdf معیار های طراحی فضاهای آموزشی در 93 صفحه که به بررسی کامل طراحی فضاهای آموزش و کمک آموزشی وجزییات انها میپردازد…


حتما ببینید:

دانلود پروژه و پلان های طراحی دانشکده و دانشگاه

دانلود پروژه و پلان های طراحی مدرسه و هنرستان 


دانلود کتاب طراحی فضاهای آموزشی :

کتاب طراحی فضاهای آموزشی

قسمتی از مطالب کتاب طراحی فضاهای آموزشی :

معیارهای طراحی فضاهای مهم آموزشی وکمک آموزشی و جزییات آنها:

فھرست:

  • مقدمه
  • فصل اول فضاھای آموزشی
  • فصل دوم فضاھای کمک آموزشی
  • فصل سوم ضوابط طراحی آزمایشگاھھا

مقدمه:

یکی از اصول پایه در طراحی معماری شناخت و تجربه و تحلیل ابعاد مختلف طرح است . دراین رهگذر مبانی اصلی از جمله نوع عملکرد ارتباطات محیطی ، اجزای تشکیل دهنده طرح شناخته می شوند. حاصل این بررسی ها مواد و اطلاعاتی را بدست می دهد که پیش پروژه نام می گیرد . پیش پروژه گرچه به سبب محدودیت خاص خود قادر به مشخص کردن تمام اجزای یک طرح نیست اما درعین حال زمینه تحقیقات را به شکل گسترده ای فراهم می آورد . کارکرد اصلی مطالعات یاد شده آن است که طراح را در جهت یابی و رسیدن به نتیجه مطلوب که عبارتند از: برخورد صحیح ومنطقی با نیازهای طرح است ، یاری می دهد و در ضمن نه تنها محدودیتی برای طراحی و خلاقیت طراح ایجاد نمی کند، بلکه دامنه بسیار وسیع از متغیرها وراه حلها را مطرح می سازد و اسباب انعطاف پذیری بیشتر طرح در شرایط محیطی و عملکردی آن را فراهم می آورد . به این ترتیب مشخص می شود که پیش پروژه صرفاً یک کتاب راهنمای حاوی طرح های از پیش داده شده نیست بلکه ارائه دهنده راه حل ها ودرواقع حاصل تجربیات است که به کمک آن ها استانداردهای مورد نظر بدست می آید . با توجه به ارزش های فوق از تحقیقات انجام شده درزمینه های مختلف طراحی معماری که هم اکنون در برخی از کشورها از جمله ایتالیا به عنوان تحقیقات مرجع اهل فن قرارمی گیرد استفاده شده است .

این تحقیق عبارتند از :

  • ساده کردن تهیه اطلاعات مقدماتی مربوط به طراحی
  • حرکت در جهت دستیابی به روش هایی در طراحی که با پارامترهای یکسان قابل بیان باشند
  • تسهیل در تجزیه و تحلیل طرح هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی
  • تنظیم و جهت دهی به ایجاد ساختمان های آموزشی به روش صنعتی و سنتی

فصل اول

فضاهای آموزشی

کلاس های درس و اتاقهای اساتید :

راه حل های مطالعه شده با توجه به نیازهای دانشکده فنی و مهندسی وعلوم پایه و علوم انسانی برای ظرفیت های تقریبی 30 و 45 و 90 نفر می باشد و در بررسی راه حل های نمونه مسایل زیر در نظر گرفته شده اند .

تیپ مستطیل:

مهمترین ویژگی کلاس های تیپ مستطیل به شرح زیر می باشد :

– کلاس ها با ویژگی مستطیل سطح سرانه کمتری را به خود اختصاص می دهند که نمونه ها گویای این مطلب هستند .

– با توجه به آن که کلاس ها به عنوان فضای منفرد طراحی می شوند در ترکیب کلاس ها با سایر فضاهای دیگر نیاز به دسترسی و راهروی ارتباطی دارند و هنگام طراحی جهت استفاده ازحداکثر نور طبیعی ، در ورودی در بعد طولی کلاس در نظر خواهد گرفت و لذا همجواری کلاس های مستطیل شکل با راهرو از جهت طول خواهد بود و این مساله باعث افزایش زیر بنای ناخالص می گردد .

– کلاس ها با ابعاد مستطیل به ویژه در ظرفیت های بالا مشکلاتی از قبیل تسلط کمتر استاد بر دانشجویان ، قدرت دید کمتر ردیف های آخر را دار است .

فصل دوم ( دانلود کتاب طراحی فضاهای آموزشی )

دفاتراداری و آموزشی

دراین قسمت دفاتر اداری با ظرفیت های 1 و 2 و 4 کارمند ب ه شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته اند :

– دفترکار مدیریت اداری

– دفترکار برای 1و 2 و 4 کارمند

– دفترکارهمراه با کامپیوتر

– دفترکار با مکانی برای مراجعان

– دفترکارهمراه بایگانی

-اجزای مبلمان به شرح زیر پیش بینی شده اند :

80 سانتیمتر × – میزکار 150

50 سانتیمتر × – میزماشین نویس 100

60 سانتیمتر × – میز پایانه کامپیوتر 120

– صندلی

– صندلی چرخان

– فایل یا کمدیا قفسه به عمق 50 سانتیمتر