سوالات ارشد معماری 95


دانلود سوالات ارشد معماری 95 :

دانلود سوالات ارشد معماری 95

جواب سوالات ارشد معماری 95


منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری 95-96

رشته مهندسی معماری

این مجموعه شامل 6 گرایش زیر است:

1ـ مهندسی معماری

2ـ معماری منظر

3ـ مهندسی معماری اسلامی

4ـ مطالعات معماری ایران

5ـ بازسازی پس از سانحه

6ـ معماری داخلی

کلیه 7 ماده درسی در یک دفترچه ارائه شده با 170 سؤال و 20 دقیقه زمان پاسخگویی.

مهندسی معماری:

شامل دروس: زبان عمومی وتخصصی ـ دروس فنی ساختمان ـ دروس تاریخ و مبانی نظری ـ درک عمومی معماری ـ درک عمومی معماری منظر ـ تاریخ شهر در ایران ـ مبانی بازسازی پس از سانحه می‌باشد.

 منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته معماری

زبان عمومی و تخصصی:

1ـ کتاب زبان عمومی – تخصصی

2ـ Tofel reading comprehension and vocabulary workbook

3ـ فرهنگ مصور معماری، ترجمه دی کینگ  چینگ 4ـ انگلیسی معماری دکتر حسن رستگارپور 5ـ واژه‌های کاملاً ضروری 504 لغت

عناصر و جزئیات و شناخت مواد و مصالح:

 1ـ کتاب عناصر و جزئیات 2ـ عناصر و اجزاء، سیاوش کباری 3ـ مصالح ساختمانی، احمد حامی 4ـ نشریه‌ی55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)5ـ مصالح ساختمانی مؤلف سام  فروتنی 6ـ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ، مصالح و فراورده‌های ساختمانی

تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات:

1ـ کتاب تاسیسات 2ـ مبحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمان 3ـ کتاب راهنمای طراحی اقلیمی تألیف مرتضی کسمایی 4ـ اقلیم و معماری تألیف مرتضی کسمایی 5 ـ بررسی اقلیمی ابنیه سنتی، دکتر وحید قبادیان 6ـ راهنمای طراحی اقلیمی دکتر وحید قبادیان 7ـ معماری و روشنایی دکتر حیدری 8ـ مهندسی آوا و روشنایی در معماری دکتر مرتضی حسن‌زاده 9ـ تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری، سلطاندوست 10ـ مبانی فیزیک ساختمان1: آکوستیک، قیابکلو 11ـ مبانی فیزیک ساختمان 2: تنظیم شرای محیطی ، قیابکلو

ایستایی:

1ـ کتاب ایستایی  2ـ درک رفتار سازه‌ها؛ مور فولر ترجمه دکتر محمود گلابچی 3ـ سازه در معماری؛ سالوادوری ماریو ترجمه دکتر محمود گلابچی 4ـ معمار+مهندس= ساختار 5ـ سازه­های مشکب فضایی 6ـ سیستم­های ساختمانی آینده 7ـ فناوری نوین ساختمانی 8ـ ساختمان­ها چگونه عمل می­کنند؟ 9ـ مطالعات موردی در سایر کتاب­های گلابچی 10ـ کتاب­های جدید دکتر گلابچی

تاریخ و مبانی نظری :

1ـ کتاب تاریخ و مبانی 2ـ کتاب از زمان و معماری، تألیف منوچهر مزینی 3ـ فضا، زمان، معماری، مترجم منوچهر مزینی 4ـ مبانی و مفاهیم  معماری معاصر غرب؛ وحید قبادیان 5ـ معماری ایران؛ استاد کریم پیرنیا 6ـ سبک‌شناسی؛ استاد کریم پیرنیا 7ـ معماری ایران در دوران اسلامی؛ محمد یوسف کیانی 8ـ آشنایی با معماری جهان؛ ابراهیم زارعی 9ـ تاریخ معماری غرب؛ امیر بانی‌مسعود

درک عمومی معماری منظر:

1ـ کتاب عمومی 2ـ کتاب‌ باغ‌های ایران، مؤلف غلامرضا نعیما 3ـ باغ ایرانی حکمت کهن، منظر جدید: موزه‌ هنرهای معاصر 4ـ باغ ایرانی بازتابی  از بهشت؛ سازمان میراث فرهنگی 5ـ اصول طراحی فضای سبز در محیط‌های مسکونی؛ مرکز تحقیقات مسکن 6ـ باغ ایرانی؛ مؤلف استاد کریم پیرنیا 7ـ باغ‌های ایرانی و کوشک‌های آن؛ دونالد ویلبر 8ـ معماری و طبیعت در گذر زمان؛ دکتر بهبهانی

درک عمومی معماری:

1ـ کتاب عمومی 2ـ کتاب برداشت از بناهای تاریخی، مؤلف امیرعلی خلیلیان3ـ عناصر معماری از صورت تا مکان؛  پی‌یرفن مایس، ترجمه فرزین فردانش 4ـ زیباشناسی معماری؛یورگ گروتر انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 5ـ فرم فضا نظم معماری؛ دی‌کینگ چینگ ترجمه زهره قره‌گوزلو 6ـ ریشه‌ها و گرایش‌های نظریه معماری؛ دکتر محمد منصور فلامکی 7ـ پرسپکتیو؛ گ. وایت ترجمه هرمز معزز

ضرایب و گرایش های مجموعه معماری براساس دفترچه آزمون سال 95

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات)، 3- دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسلامی، مبانی نظری معماری)، 4- درک عمومی معماری، 5- درک عمومی معماری منظر، 6- تاریخ شهر در ایران، 7- مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانح، مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران)، 8- پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)، 9- پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری منظر)، 10- پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران، 11- پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری داخلی).

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) مهندسی معماری 1 2 3 2 3 1 0 0 5 0 0 0
2) مهندسی معماری منظر 2 2 1 2 1 3 0 0 0 5 0 0
3) مهندسی معماری اسلامی 3 2 2 2 2 1 0 0 5 0 0 0
4) مطالعات معماری ایران 4 2 1 4 3 0 2 0 0 0 5 0
5) بازسازی پس از سانحه 5 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0
6) معماری داخلی 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 5

توجه: در کلیه رشته های مجموعه معماری، آزمون به صورت تستی و تشریحی برگزار می گردد که پس از تصحیح اوراق تستی،

از داوطلبانی که با توجه به نمره اکتسابی، مجاز به انتخاب رشته می باشند، آزمون تشریحی به عمل خواهد آمد.

سوالات ارشد معماری 95


این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان معماری

دانلود پروژه معماری

دانلود پاورپوینت معماری