مطالعات معماری طراحی سفارتخانه

در این بخش از مرجع دانلود معماری رساله سفارتخانه ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی سفارتخانه را برای همراهان عزیز آماده کرده ایم.

رساله سفارتخانه در قالب 185 صفحه فایل word قابل ویرایش و شامل همه بخش های مطالعاتی در طراحی ساختمان سفارتخانه مانند(مقدمه،تشریح موضوع طراحی و بررسی تاریخچه،برنامه فیزیکی،مبانی نظری،اصول،ضوابط و استانداردهای طراحی، بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی و …)میباشد…

دانلود رساله سفارتخانه :

۲۴,۵۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

دانلود پلان

دانلود پایان نامه معماری


فهرست مطالب رساله سفارتخانه :

 • چکیده:
 • تعریف سفارت
 • مقدمه
 • شناخت موضوع
 • تعاریف
 • سفارت
 • کنسولگری
 • سفیر
 • ماموریت دیپلماتیک
 • سفیر و سایر بخش های سفارت
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا و انواع آن
 • روادید ورود
 • روادید عبور
 • روادید زیارتى
 • روادید گردشگری
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • روابط کنسولی به طور کلی
 • وظایف کنسولی
 • سفارت مجازی
 • هدف سفارتخانه مجازی
 • سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست
 • بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی
 • حمایت از اماکن کنسولی
 • تاریخچه
 • اولین سفارتخانه در ایران
 • مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک
 • معماری سفارتخانه و همنشینی دو فرهنگ
 • رویکردی مینی مالیستی در فرم و هندسه
 • معماری تمثیلی و ارجاع به خارج از معماری
 • تاریخچه
 • روابط سیاسی و دیپلماتیکی ایران و اسپانیا
 • روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی
 • تاسیس سفارت
 • از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر)
 • دوره شاه عباس اول
 • جانشینان شاه عباس اول
 • نتیجه گیری
 • روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن
 • بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک
 • تعریف حقوق دیپلوماتیک
 • در این تعریف دو ویژگی مشهود است:
 • ۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.
 • ۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود.
 • دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود.
 • سیاست دارای دو جنبه است:
 • ۱) جنبه داخلی
 • ۲) جنبه خارجی
 • تاریخچه روابط دیپلماتیک
 • ۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵)
 • ۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸)
 • ۳) دورهی دیپلماسی نوین
 • دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵
 • دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر
 • شرایط برقراری روابط دیپلماتیک
 • دیپلماسی و تشریفات
 • جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه
 • نقش تشریفاتی سفارت
 • تفاوت سفارتخانه و کنسولگری
 • مصونیت دیپلماتیک:
 • انواع مصونیتهای دیپلماتیک
 • به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی
 • مصونیت از تعرض:
 • الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک
 • ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک
 • ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک
 • د)مصونیت خانواده دیپلماتیک
 • مصونیت قضایی:
 • مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود:
 • ۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها
 • ۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک
 • مصونیت قضایی متضمن:
 • الف) مصونیت کیفری
 • ب)مصونیت مدنی
 • ج)مصونیت از ادای شهادت
 • د)مصونیت از اقدامات اجرایی است.
 • مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى
 • مکعبى میان گذشته و امروز
 • نمونه های موردی
 • اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح
 • برنامه طرح
 • سفارت جدید ایران در لندن
 • اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان
 • تکوین و تحول ایده طرح
 • ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح
 • محور آب
 • نگاهی به سفارت ایران در اردن
 • ۱-مقدمه
 • ۲- برنامه طرح
 • ۳-تکوین و تحول طرح
 • ۴- اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح
 • ۵- ویژگی عناصر مفهومی طرح
 • ساختمان سفارتخانه های آمریکا
 • بنای سفارت آمریکا در آتن -:
 • سفارت ایران در آمریکا
 • هرمنوتیک مکعب
 • معماری سفارتخانه ایران در آلبانی
 • معرفى اثر
 • کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان…
 • سفارت ایران در سئول – فرهاد احمدی
 • سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک
 • طراحی جدید سفارت سوئیس
 • • معرفى اثر
 • • معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى
 • • مکعبى میان گذشته و امروز
 • برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه:
 • کنسولگری
 • اقامتگاه سفیر
 • فضای کار سفیر
 • اتاقهای معاونان
 • فضای منشی و پذیرش
 • درب مراجعین
 • درب تشریفات
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا
 • روادید صدور
 • روادید عبور
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • بخش اجتماعی
 • بخش روابط کنسولی و بین الملل
 • آشنایی با کشور مقصد
 • کشور اسپانیا
 • جغرافیای کشور اسپانیا
 • پایتخت
 • ویژگی‌های سیاسی
 • حکومت
 • تاریخ معاصر
 • دفاع
 • آموزش
 • اقتصاد
 • اقلیم و آب و هوا
 • جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو :
 • خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت :
 • آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو :
 • ایالات اسپانیا
 • فرهنگ اسپانیا
 • گونه های زبان اسپانیایی
 • واژگان اسپانیایی
 • تاریخ اسپانیا
 • اکوتوریسم و جاذبه‌ها:
 • قوانین اسپانیا
 • روادید
 • توضیح:
 • بهداشت
 • هپاتیت A
 • انسفالیت (تورم مغزی)
 • رفتار
 • منابع

این مطالب را هم ببینید:

رساله مجتمع فرهنگی بانوان

دانلود پلان خانه موسیقی