دانلود مطالعات کتابخانه:

دانلود رساله کتابخانه به صورت کامل در 117 صفحه فایل ورد…

دانلود رساله کتابخانه عنوان پروژه طراحی کتابخانه عمومی مناسب برای طرح نهای و مطالعات پایان نامه معماری

بخشی از رساله معماری کتابخانه و فهرست مطالب رساله:

دانلود رساله کتابخانه :

  • مقدمه

از آنجا که ساختمان و فضای بیشتر کتابخانه های موجود ، پاسخگوی نیازهای روزافزون و مواد و منابع و وسایل و تجهیزات و کاربرد فناوری های آموزشی و اطلاعاتی نیست و با عنایت به این نکته که در حلقه تولید علم اولین و آخرین زنجیره به کتاب و صنعت نشر و تالیف و ترجمه مربوط می شود، بنابراین تأسیس انواع کتابخانه ها با رویکردهای مختلف عمومی و تخصصی با وجود سفارش وسایل و لوازم کتابخانه های نوین، انتشار کتب بیشتر و نیاز مبرم سازمان ها و نهادها و کتابداران متخصص به تجهیز و تکمیل کتابخانه های آینده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

  • تعریف طرح

رشد و افزایش سریع مواد و منابع کتابخانه ها، افزایش ضریب نفوذ اطلاعات در دهه های آینده در دهکده جهانی و ازدیاد جمعیت مراجعه کننده به منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها و سایت های اطلاعاتی و راهیابی تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعاتی به آنها از دیگر مواردی است که باید مورد بحث و بررسی کارشناسی و برنامه ریزی علمی قرار گیرد.

در شهرهای آینده و عصری که انفجار اطلاعات به اوج خود می رسد، کتابخانه ها هم به مانند بسیاری از دیگر فضاهای علمی و تخصصی دیگر شکل و عملکرد سنتی خود را از دست داده و شاید به فضاهای چند عملکردی و رسانه ای تبدیل شوند.
نهضت تبدیل نسخه های چاپی به نسخه های دیجیتال و انتشار شبکه ای آنها لزوم بازتعریف امکانات و محدودیتهای کشوری از یک سو و نگاهی توام با آینده نگری به افق های سند چشم انداز 20 ساله کشور ، راهگشای رسیدن به تعریف و برنامه ریزی برای طراحی و ساخت کتابخانه های جدید برای نسل های آینده خواهد بود.

قابلیت انعطاف پذیری و مادیولار بودن طرح کتابخانه ها که قابلیت های توسعه را در طرح دیده باشد و دیاگرام ارتباطی مناسب و اصولی فضاهای اصلی کتابخانه ها و استخراج سرانه های دقیق و مطابق با شرایط حال و توسعه ای کشور از دیگر ملزومات این رویکرد جدید می باشد.

کتابخانه های عمومی باید با نیازهای جامعه به آموزش و پرورش و اطلاعات و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مردم هماهنگی داشته باشد. در ایجاد کتابخانه های عمومی باید به تغییراتی که در منابع و مواد کتابخانه ها بوجود می آید توجه کرد. یکی دیگر از مسائل مهم دسترسی آسان و راحت به کتابخانه می باشد و حداکثر کارایی کتابخانه ها می باشد.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب دانلود رساله کتابخانه :

فصل اول : کلیات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-تعریف طرح ……………………………………………………………………………………………………….2

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………..3

1-4-معرفی سایت ………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم : شناخت

2-1-گردآوری قوانین ونمونه ها

2- 1-1-تاریخچه کتابخانه ها ………………………………………………………………………………. 6

2- 1-2-  بررسی استاندارد ها و ضوابط طراحی  ……………………………………………………7

2- 1-3- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی …………………………………………42

2-1-3-1- کتابخانه شهرداری دورتموند  ………………………………………………….42

2-1-3-2- کتابخانه شهرداری لاتینا ………………………………………………………..46

2-1-3-3- کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان …………………………………………51

2-1-3-4- کتابخانه ملی ایران ………………………………………………………………..56

2-2- بستر طرح

2-2-1- اقلیم ……………………………………………………………………………………………………62

2-2-2- تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………….71

2-2-2-1- موقعیت سایت و کاربری های مجاور …………………………………………71

2-2-2-2- ابعاد و اندازه سایت ………………………………………………………………..72

2-2-2-3- درجه بندی دسترسی ها ………………………………………………………73

2-2-2-4- تفکیک ورودی ها …………………………………………………………………73

2-2-2-5- برشهای عرضی ……………………………………………………………………74

2-2-2-6- باد غالب ……………………………………………………………………………….74

2-2-3- گونه شناسی الگوهای معماری منطقه ……………………………………………………………75

فصل سوم: فرآیند طراحی

3-1-مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………….83

3-2-برنامه ریزی کالبدی …………………………………………………………………………………….105

فصل چهارم: نقشه های نهایی   ……………………………………………………………………………………………..107

دانلود رساله کتابخانه :

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید