دانلود مطالعات کتابخانه:

دانلود رساله کتابخانه به صورت کامل در 117 صفحه فایل ورد…

دانلود رساله کتابخانه عنوان پروژه طراحی کتابخانه عمومی مناسب برای طرح نهای و مطالعات پایان نامه معماری

بخشی از رساله معماری کتابخانه و فهرست مطالب رساله:

دانلود رساله کتابخانه :

 • مقدمه

از آنجا که ساختمان و فضای بیشتر کتابخانه های موجود ، پاسخگوی نیازهای روزافزون و مواد و منابع و وسایل و تجهیزات و کاربرد فناوری های آموزشی و اطلاعاتی نیست و با عنایت به این نکته که در حلقه تولید علم اولین و آخرین زنجیره به کتاب و صنعت نشر و تالیف و ترجمه مربوط می شود، بنابراین تأسیس انواع کتابخانه ها با رویکردهای مختلف عمومی و تخصصی با وجود سفارش وسایل و لوازم کتابخانه های نوین، انتشار کتب بیشتر و نیاز مبرم سازمان ها و نهادها و کتابداران متخصص به تجهیز و تکمیل کتابخانه های آینده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

 • تعریف طرح

رشد و افزایش سریع مواد و منابع کتابخانه ها، افزایش ضریب نفوذ اطلاعات در دهه های آینده در دهکده جهانی و ازدیاد جمعیت مراجعه کننده به منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها و سایت های اطلاعاتی و راهیابی تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعاتی به آنها از دیگر مواردی است که باید مورد بحث و بررسی کارشناسی و برنامه ریزی علمی قرار گیرد.

در شهرهای آینده و عصری که انفجار اطلاعات به اوج خود می رسد، کتابخانه ها هم به مانند بسیاری از دیگر فضاهای علمی و تخصصی دیگر شکل و عملکرد سنتی خود را از دست داده و شاید به فضاهای چند عملکردی و رسانه ای تبدیل شوند.
نهضت تبدیل نسخه های چاپی به نسخه های دیجیتال و انتشار شبکه ای آنها لزوم بازتعریف امکانات و محدودیتهای کشوری از یک سو و نگاهی توام با آینده نگری به افق های سند چشم انداز 20 ساله کشور ، راهگشای رسیدن به تعریف و برنامه ریزی برای طراحی و ساخت کتابخانه های جدید برای نسل های آینده خواهد بود.

قابلیت انعطاف پذیری و مادیولار بودن طرح کتابخانه ها که قابلیت های توسعه را در طرح دیده باشد و دیاگرام ارتباطی مناسب و اصولی فضاهای اصلی کتابخانه ها و استخراج سرانه های دقیق و مطابق با شرایط حال و توسعه ای کشور از دیگر ملزومات این رویکرد جدید می باشد.

کتابخانه های عمومی باید با نیازهای جامعه به آموزش و پرورش و اطلاعات و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مردم هماهنگی داشته باشد. در ایجاد کتابخانه های عمومی باید به تغییراتی که در منابع و مواد کتابخانه ها بوجود می آید توجه کرد. یکی دیگر از مسائل مهم دسترسی آسان و راحت به کتابخانه می باشد و حداکثر کارایی کتابخانه ها می باشد.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب دانلود رساله کتابخانه :

 • فصل اول : کلیات
 • مقدمه
 • تعریف طرح
 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • معرفی سایت
 • فصل دوم : شناخت
 • گردآوری قوانین ونمونه ها
 •  تاریخچه کتابخانه ها
 •  بررسی استاندارد ها و ضوابط طراحی
 •  مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی
 •  کتابخانه شهرداری دورتموند
 •  کتابخانه شهرداری لاتینا
 •  کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
 •  کتابخانه ملی ایران
 •  بستر طرح
 •  اقلیم
 •  تحلیل سایت
 •  موقعیت سایت و کاربری های مجاور
 •  ابعاد و اندازه سایت
 •  درجه بندی دسترسی ها
 •  تفکیک ورودی ها
 •  برشهای عرضی
 •  باد غالب
 •  گونه شناسی الگوهای معماری منطقه
 • فصل سوم: فرآیند طراحی
 • مبانی نظری
 • برنامه ریزی کالبدی
 • فصل چهارم: نقشه های نهایی

دانلود رساله کتابخانه :

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید