دانلود رساله و مطالعات طراحی موزه آب

در این پست از مرجع دانلود معماری رساله موزه آب مطالعات و رساله معماری کامل طراحی موزه آب

ویژه پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و ارشد معماری را برای دانلود آماده کرده ایم…

رساله موزه آب در قالب 145 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و شامل تمامی مبحاث مطالعاتی در طراحی موزه آب

از جمله؛مطالعات پایه بررسی پیشینه و مبانی نظری طراحی،ضوابط و استانداردها،برنامه فیزیکی،مطالعات نمونه موردی

داخلی و خارجی طراحی موزه آب و …میباشد…

دانلود رساله موزه آب :

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

پلان موزه

دانلود رساله موزه


فهرست مطالب  رساله موزه آب  :

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • بخش اول: مبانی نظری
  آب وجایگاه آن
  ممفهوم نمادین آب در اساطیر کهن
  گوهروجودی وویژگی های آناهیتا
  آب از دیدگاه قرآن کریم
  آب در مذاق حافظ
  آب وچرخش سال
  آب وبلاگردانی
  آب ،نمادبرکت
  آب ودرمان
  آب چهل یاسین
  آب تفال و حاجت خواهی
 • بخش دوم: نقش آب در طبیعت
  آب در طبیعت
  انسان وآب
  آب شیرین
  آب درصنعت
  کسب انرژی از آب
  آب وحمل ونقل
  تصفیه و توزیع آب
  آب وآلودگی
 • بخش سوم:
  آب درزندگی روزمره
  آب ومسئولیت های آن
 • بخش چهارم:آب ومعماری
  عناصرمرتبط باآب در معماری
  آموزش وکودک وآب
  بخش پنجم:
  ایده ها و مفاهیم کلی در طرح موزه آب
  موزه و عملکرد آن
 • فصل دوم
 • بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری
  معبد آناهیتا
  چهل ستون
  پل خواجو
  سی وسه پل
  شاهزاده ماهان
 • بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی
  موزه هنرهای معاصر تهران
  باغ موزه آب قلهک
  موزه آب یزد(کرکسیونی)
 • بخش سوم: نمونه خارجی
  موزه آب هلندآرنهوم(کرکسیونی وکاربردی)
  موزه آب مورسیا(اسپانیا)
  موزه تاریخی سیامیک(ژاپن)
  پارک تفریحیآبی
 • فصل سوم:
 • بخش اول بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه
  برنامه ریزی سرای هستی بخش
  ساختار عملکردی موزه
  بررسی عملکردها
  حوزه معرفی و آموزش
  گالری ها
  واحد روابط عمومی و اموربین الملل
  امورآموزش وتبلیغات
  آب وکودک
 • حوزه پژوهشی
  حوزه خدمات رفاهی
  حوزه مالی واداری
  واحد حفاظت ومرمت
  واحد حفاظت ومرمت
 • بخش دوم
  نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان
  انتخاب سیستم سازه های بهینه
 • فصل چهارم: طراحی موضوع
 • بخش اول
  لزوم تحلیل سایت پروژه
  شناخت وتحلیل سایت پروژه
  شهرتهران
  تقسیمات سیاسی استان
  جغرافیای طبیعی استان
  پوشش گیاهی
  زمین شناسی
  حرکات فعال زمین
  حرکات فعال زمین
 • بخش دوم
  حرکات فعال زمین
  شناخت منطقه
  پتانسیل های توسعه منطقه
  وضعیت اقلیم وهواشناسی
  مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه شهرتهران
  طرح تفصیلی منطقه شهرتهران
  امکانات منطقه
  دریاچه پارک چیتگر
  شبکه دسترسی به منطقه
  بافت قدیم منطقه
  شهرک های موجود
  بافت جدید منطقه
  تراکم جمعیت ومسکن در منطقه
 • بخش سوم(به سوی طراحی)
  سایت
  عبورومروردرسایت
  ورودی های سایت
  ورودی به بنا
 • مراکز فرهنگی اطراف سایت
  درختان
  آب
 • بخش چهارم:چگونگی شکل گیری حجم معماری
 • منابع

این مطالب را هم ببینید:

پاورپوینت موزه کودک

دانلود اتوکد ۲۰۰۸