مطالعات معماری طراحی خانه شعر و ادبیات

در این پست از مرجع دانلود معماری و در ادامه ارائه آرشیو رساله معماری ، رساله خانه شعر و ادبیات مطالعات کامل پایان نامه معماری با موضوع طراحی خانه شعر و ادبیات را آماده دانلود کرده ایم…

رساله خانه شعر و ادبیات در قالب فایل word و با قابلیت ویرایش کامل است.مطالعات دارای 180 صفحه و شامل تمام مباحث مطالعاتی در زمینه طراحی ساختمان خانه شعر و ادبیات از جمله :مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،مبانی نظری،برنامه فیزیکی,پیشینه تاریخی،بررسی اصول،استاندارد ها و ضوابط طراحی،تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی،منابع و مآخذ و… میباشد،که میتواند در زمینه ارائه نهایی پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری و همچنین مطالعات در این زمینه طراحی خانه شعر و ادبیات مورد استفاده دانشجویان معماری و معماران قرار گیرد.

دانلود فایل کامل رساله خانه شعر و ادبیات :

لینک دانلود فایل کامل در قالب word با امکان ویرایش کامل بلافاصله بعد از پرداخت به شما داده میشود و برای شما ایمیل هم میشود.

۲۳,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

رساله خانه خط و خوشنویسی

رساله آکادمی فرهنگ و هنر ایرانی


فهرست مطالب رساله خانه شعر و ادبیات :

 • فصل اول : گذری بر ادبیات وشعر
 • ریشه شناسی وتعریف
 • شعر نثر
 • مقاله
 • داستان
 • رمان
 • آثارمنثور دیگر
 • نمایشنامه
 • ادبیات شفاهی
 • دیگرگونه های روایی
 • نظریه ادبی
 • گونه های ادبی
 • آرایه های ادبی
 • نقد ادبی
 • شعرکهن فارسی
 • تاریخچه شعر کهن فارسی
 • انواع شعر کهن فارسی
 • شعر نو فارسی
 • اهمیت شعر
 • احساس واندیشه وتخیل
 • فصل دوم:تحولات وجریان های شعروادبیات معاصر ایران
 • تحولات شعر معاصر
 • تحولات شعر معاصرفارسی
 • تحولات سرشت وجایگاه شعر پس از مشروطیت
 • تبدیل شغل به رسالت
 • تبدیل من شخصی به من اجتماعی
 • تبدیل مخاطب خاص به مخاطب عام
 • تاثیر ویژگیهای بومی و اقلیمی
 • شاعران بزرگ پس از مشروطه
 • تحول در شعر امروز
 • زنان شاعر
 • نشر دفترهای شعر
 • تاثیر فرمالیسم بر ادبیات معاصر ایران
 • آشنایی زدایی در ادبیات معاصر
 • جلوه های آشنایی زدایی در اشعار دکتر شفیعی کدکنی
 • رمانتیسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرایران
 • شعر(موج نو)وشعر (حجم گرای)معاصر فارسی
 • تاریخچه
 • اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسمیه آن
 • زمینه هاو عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجم گرا
 • اصطلاح حجم گرایی؛سرآغاز ووجه تسمیه آن
 • ویژگی های شعر موج نو و شعر حجم گرا
 • جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایرا
 • :تاریخچه
 • سمبولیسم در معنی اصطلاحی وخاص
 • اصول وویژگی های مکتب سمبولیسم
 • شباهت ها وتفاوت های جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی و مکتب سمبولیسم
 • جامعه گرایی
 • نماد گرایی
 • نتیجه گیری
 • پست مدرنیسم وشعر معاصر ایران
 • :تاریخچه
 • نسبت شعر پست مدرنیستی ایران وبافت فرهنگی جامعه ایران
 • جریان شعری پست مدرن
 • ویژگی های کلی جریان شعری پست مدرن
 • تخیل
 • ساختمان
 • موسیقی
 • زبان
 • بررسی ادبیات سیاسی ایران در دوره پهلوی اول
 • کودتای سوم اسفند وبر آمدن رضاشاه
 • ویژگی های کلی ادبیات در فاصله سالهای
 • شعر سیاسی در سال
 • وضعیت ادبیات داستانی در دوره پهلوی اول
 • فصل سوم:بررسی نمونه های موردی
 • موزه ادبیات در مارباخ
 • فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران
 • خانه ادبیات افغانستان
 • فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح
 • بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس
 • بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز
 • مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز
 • مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز
 • مشخصه های اقلیمی شهر شیراز
 • تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)
 • آب و هوا
 • رطوبت و بارندگی
 • دما
 • رطوبت
 • بارندگی
 • باد
 • لرزه خیزی
 • انتخاب سایت
 • معرفی سایت ها
 • راهنمای انتخاب سایت
 • ارزیابی سایت ها
 • تحلیل سایت
 • مسیر های دسترسی
 • همجواری ها
 • مسیر حرکت خورشید
 • مسیر باد
 • فصل پنجم:برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری طرح
 • روندشکل گیری طرح
 • بخش های اصلی طرح
 • برنامه ریزی فیزیکی
 • سازه
 • تاسیسات
 • نقشه های طرح
 • منابع و ماخذ

این مطالب را هم ببینید:

آبجکت و مدل سه بعدی

آموزش نرم افزار های معماری