دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر و معماری :

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر به صورت پروژه کامل شامل پلان طبفات با مبلمان،اندازه گذاری و ستون گذاری کامل،4 نمای پروژه،2 مقطع طولی و عرضی،سایت پلان مجموعه،2 پرسپکتیو دید ناظر و پرنده و پوستر معرفی پروژه شامل 4 رندر سه بعدی تری دی مکس،رندر های داخلی پلان ها دز ابعاد بزرگ مناسب چاپ…

پروژه کامل با طراحی بر اثاث اصول و ضوابط طراحی مدرسه هنر و معماری مناسب پروژه های طرخ و طرح نهای معماری

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر شامل:

  • پلان ها(مبلمان،اندازه گذاری و ستون گذاری)
  • سایت پلان
  • 4نما
  • 2برش
  • 2 پرسپکتیو
  • 4 رندر تری دی مکس (رندر خارجی)
  • 3 تصویر طراحی داخلی
  • پوستر معرفی پروژه در ابعاد مناسب چاپ

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر :

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

دانلود رساله و مطالعات هنرستان

دانلود پلان مدرسه ابتدای


اصول و ضوابط طراحی مدرسه هنر و معماری :

استاندارد های طراحی مدرسه هنر :

1- ساختمان مدرسه هنر و معماری

قسمت آموزش

شامل کلاس ها

قسمت کارگاهی

کارگاه ها ( معماری، نقاشی و گرافیک)

قسمت اداری

شامل اتاق مدیر و معاونین، اتاق جلسات، اتاق مشاوره و پرورش، بایگانی، دبیرخانه (چاپ وتکثیر)و استراحت معلمین و آبدارخانه و سرویس

قسمت فرهنگی

شامل آمفی تئاتر و انبار آن، گالری چند منظوره و کتابخانه

قسمت رفاهی

تریا، کافی شاپ زمین بازی

2- مجموعه ورزشی

سالن ورزشی

قسمت ورزشی نیمه عمومی (قابلیت کارکردن با محل)
شامل ورودی، سالن ورزشی سرپوشیده، رختکن وسرویس، اتاق مربی وانبار

3-فضاهای باز

حیاط مدرسه

شامل زمین بازی، حیاط تجمع، فضاهای سبز، ایجاد فضاهای نسبتا خصوصی تر،حیاط بوفه و ورودی آمفی،حیاط ورودی (سرپوشیده و سرباز)، حیاط کتابخانه، حیاط کارگاه هنر.

برنامه فیزیکی مدرسه هنر و معماری

زهعنوان فضااجزاء فضاتعدادمساحت مفیدمساحت خالصتوضیحات
واحدکل
آموزشی1155
کلاس درس1250600
کلاس کنفرانس24080
پخش فیلم15555
کارگاه معماری1105105
سطح سرانه 93/2کارگاه نقاشی1105105
کارگاه گرافیک1105105
کارگاه فنی1105105
پرورشی341
کتابخانه182115
کار گروهی30
مخزن30
فضای مطالعه50
کارگاه هنر103.5
موسیقی16.5
سطح سرانه31/0سفال30
نقاشی وطراحی45
انبار12
اتاق فعالیتهای پرورشی25
پرورشی11616
مشاور هدایت تحصیلی24.59
نمازخانه97.5
سالن نمازخانه85
کفشکن12.5
فرهنگی726.5
آمفی تئاتر517
لابی آمفی60
سالن اصلی280
صحنه20
اتاق پروژکسیون30
رختکن60
انبار60
اتاق میهمان7
آموزشگاه زبان62
پذیرش12
لابراتوار25
کلاس نظری25
کافی شاپ66
سالن اصلی50
آماده سازی10
فروش6
کافی نت40
سرویس بهداشتی25
اداری128
دفتر مدیر12020
اتاق جلسات135
دفتر معاونین2918
اتاق استراحت دبیران11616
اتاق کاردبیران

و ملاقات با اولیای دانش آموزان

11212
کارکنان امور دفتری و امتحانات11212
سطح سرانه24/0چاپ و تکثیر199
انبار بخش اداری166
پشتیبانی و خدماتی178
توالت و دستشویی کارکنان23.57
توالت ودستشویی دانش آموزان123.643
انبار وسایل و تجهیزات11616
انبار وسایل نظافت و شستشو224
آبدارخانه188
بوفه140
سطح سرانه24/0آماده سازی110
فروش110
انبار115
سزویس بهداشتی15
تربیت بدنی1445
سالن اصلی1000
رختکن
آبخوری212
سرویس بهداشتی33.510
رختکن دانش آموزان34
سطح سرانه50/2دفتر مربی ورزشی11212
انبار وسایل ورزشی50
سالن ورزشی زمین بازی160
رختکن
انبار وسایل ورزشی
سرویس بهداشتی
فضای باز3859
فضای ورودی اصلی330
خارج از مدرسه180
داخل مدرسه150
اتاق نگهبانی ورودی144
حیاط مسقف180
زمین صف جمع و تفریح1000
زمین ورزش و بازی750
 

سطح سرانه07/3

فضای سبز 

 

 

400
حیاط بوفه300
فضای توقف وسایل نقلیه500
پارکینگ کارکنان450
بارانداز50
فضای ارتباطی غیر مفید121

 

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر :

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

دانلود پلان دانشگاه