دانلود پروژه طراحی هنرستان

دانلود پلان هنرستان ,پروژه کامل به صورت فایل اتوکد,پروژه در ساختمان های اموزشی,کارگاهی و اداری به صورت

مجزا و در ارتباط نزدیک با هم در یک محوطه طراحی شده است و شامل پلان های کامل هر یک از ساختمان ها

با میلمان,اندازه گذاری و ستون گذاری کامل,پلان فنداسیون و ستون گذاری,4 برش از قسمت های مختلف پروژه,

5نما از ساختمان های هنرستان,سایت پلان مجموعه و پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه…

پروژه کامل طراحی هنرستان مناسب پروژه های طرح و طرح نهای معماری


حتما ببینید:

دانلود پروژه طراحی مدرسه ابتدای

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر


دانلود پلان هنرستان شامل:

  • پلان های مبلمان و اندازه گذاری
  • پلان فنداسیون و اکس بندی
  • سایت پلان
  • 4 برش
  • 5 نما
  • 1 پرسپکتیو دید پرنده
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان خانه سالمندان

دانلود پلان معماری بیمارستان


دانلود پلان هنرستان :

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید