دانلود پروژه طراحی هنرستان

دانلود پلان هنرستان ,پروژه کامل به صورت فایل اتوکد,پروژه در ساختمان های آموزشی,کارگاهی و اداری به صورت مجزا و در ارتباط نزدیک با هم در یک محوطه طراحی شده است و شامل پلان های کامل هر یک از ساختمان ها با میلمان,اندازه گذاری و ستون گذاری کامل,پلان فونداسیون و ستون گذاری,4 برش از قسمت های مختلف پروژه, 5نما از ساختمان های هنرستان,سایت پلان مجموعه و پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه…

پروژه کامل طراحی هنرستان مناسب پروژه های طرح و طرح نهایی معماری


حتما ببینید:

دانلود پروژه طراحی مدرسه ابتدای

دانلود پروژه طراحی مدرسه هنر


دانلود پلان هنرستان شامل:

  • پلان های مبلمان و اندازه گذاری
  • پلان فنداسیون و اکس بندی
  • سایت پلان
  • 4 برش
  • 5 نما
  • 1 پرسپکتیو دید پرنده

دانلود پلان هنرستان :

۲۹,۵۰۰ تومان – خرید

تصاویر پروژه :


این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان خانه سالمندان

دانلود پلان معماری بیمارستان