دانلود مطالعات طراحی خانه شهروند

در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله خانه شهروند ، مطالعات و رساله معماری کامل پایان نامه معماری با موضوع طراحی خانه شهروند را برای همراهان عزیز آماده دانلود کرده ایم…

رساله خانه شهروند در قالب فایل ورد قابل ویرایش و در 132 صفحه مطالعات کامل طراحی خانه شهروند میباشد،که تمامی مباحث مطالعاتی از قبیل:مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،پیشینه تاریخی،بررسی اصول،استاندارد ها, مبانی نظری،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی،تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی و … را شامل میشود.

دانلود  رساله خانه شهروند

۵۸,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب  رساله خانه شهروند

 • چکیده
 • بیان مسئله
 • ضرورت تحقیق
 • فصل اول
 • نقطه آغازین : جستجویی گسترده در مقوله شناخت مفاهیم
 • بخش اول : درباره فرهنگ
 • واژه فرهنگ
 • تعریف فرهنگ
 • عناصر کارکردی فرهنگ
 • فرهنگ عمومی
 • دولتها و فرهنگ عمومی
 • نهادهای مردمی و فرهنگ عمومی
 • روابط عمومی
 • فرهنگ و روابط اجتماعی
 • اهمیت توافق روابط اجتماعی و فرهنگی
 • پی آورد
 • بخش دوم : درباره شهر به مثابۀ فضایی همگانی
 • واژه شهر
 • تعاریف شهر
 • عملکرد های انتظام بخش شهر
 • نظام محیط شهری
 • شهر معاصر و ویژگی های آن
 • پی آورد
 • بخش سوم : درباره شهروند

   

 • واژه شهروند
 • مفهوم شهروند
 • نقش شهروند
 • حقوق شهروندی
 • هویت شهروند معاصر
 • اجزاء و عناصر هویت شهروند معاصر
 • شکل گیری هویت شهروندی در نهادهای معدنی
 • پی آورد
 • بخش چهارم : مدیریت شهری ، مفاهیم ، ساختار ، الگوها
 • مقدمه
 • بررسی مفاهیم پایه
 • بررسی ساختارهای مرتبط
 • گروهها و سازمانها
 • سازمانهای رسمی
 • بروکراسی
 • دیدگاه وبر درباره بروکراسی
 • بروکراسی و الیگارشی
 • سازمانهای غیر بروکراتیک
 • گروههای خودیاری
 • ویژگی های خودیاری
 • مفاهیم مشارکت
 • بررسی تعاریف و نظریات پیرامون مفهوم مشارکت
 • مشارکت و هویت
 • مشارکت مستقیم
 • پی آورد
 • بخش پنجم : درباره جامعه مدنی

 • مقدمه
 • مفهوم جامعه مدنی
 • ویژگی های جامعه مدنی
 • عناصر جامعه مدنی
 • ساختار و کالبدهای اصلی جامعه مدنی
 • کالبد نظم و قانون اولیه
 • کالبد سیاسی
 • کالبد اقتصادی
 • کالبد حقوق اجتماعی و آزادی های مدنی
 • کالبد آمیزه ای
 • کالبد جدید
 • ارکان جامعه مدنی
 • بررسی پیامدهای اجتماعی ایده جامعه مدنی
 • پی آورد
 • بخش ششم : درباره سازمانهای دولتی NGO ها به مثابه ظرف نوین مشارکت اندیشه های انسانی
 • تعاریف
 • نهادهای اجتماعی ، عرصه مشارکت مردمی
 • عوامل مؤثر در پیدایش سازمانهای غیر دولتی
 • رابط میان دولت و تشکلهای غیر دولتی
 • رابطه جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی
 • رابطه کارکردی شورای شهر و سازمانهای غیردولتی
 • بررسی چند الگوی ساده از نهادهای مدنی
 • معرفی سه نهاد غیردولتی در غالب NGO
 • کانون نواندیشان جوان
 • فرآسبز انجمن طراحان صنعتی
 • هم اندیشان کویر
 • بخش هفتم : درباره شورا
 • مقدمه
 • تعریف
 • نظام شورا در قانون اساسی
 • مدیریت شهری نوین
 • نحوه ارتباط شورای شهر با شهرداریها
 • ارتباط شورای شهر با شهردار
 • فصل دوم
 • مطالعات پایه
 • بخش اول:
 • بررسی مختصر پیرامون مطالعات طبیعی و جمعیتی
 • بیان اهمیت و ضرورت موضوع
 • استان مازندران
 • جغرافی منطقه
 • موقعیت شهری
 • سیمای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
 • منابع آب
 • رودها
 • آب و هوا
 • بخش دوم
 • مطالعات تاریخی
 • تاریخچه
 • فصل سوم:
 • آشنایی مختصر با نمونه‌های خارجی و داخلی
 • فصل چهارم:
 • بررسی ضوابط و مقررات طراحی مرتبط با طرح
 • بخش اول: طراحی استانداردها و ضوابط بررسی

   

 • مقدمه
 • استانداردهای طراحی مجموعه اداری
 • ضوابط طراحی تالار
 • حداقل تعداد راه‌های خروجی الزامی
 • چگونگی استقرار راه‌های خروجی
 • روشنایی راه‌های خروجی
 • علامت گذاری راه‌های خروج
 • ضوابط کلی در سالن‌های اجتماعات
 • بخش دوم: استانداردهای ایمنی
 • دسترس‌های اضطراری
 • بخش سوم: بررسی تاسیسات الکتریکی مخابراتی و سیستم‌های تهویه مطبوع
 • تاسیسات برق
 • تهویه مطبوع
 • فصل پنجم:
 • فرایند طراحی معماری
 • بخش اول
 • – در بستر عینیت یافتن مفاهیم
 • مقدمه
 • شناخت اهداف و مخاطبین پروژه
 • مبانی نظری عام
 • تحلیل سایت
 • ایده طراحی
 • تنظیم تدوین و تدفیق برنامه فیزیکی
 • فهرست منابع و ماخذ

این مطالب را هم ببینید:

دانلود رساله مجتمع فرهنگی و هنری

دانلود نقشه مهدکودک