دانلود مطالعات طراحی خانه شهروند

در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله خانه شهروند ، مطالعات و رساله معماری کامل

پایان نامه معماری با موضوع طراحی خانه شهروند را برای همراهان عزیز آماده دانلود کرده ایم…

رساله خانه شهروند  در قالب فایل ورد قابل ویرایش و در 132 صفحه مطالعات کامل طراحی خانه شهروند میباشد،که

تمامی مباحث مطالعاتی از قبیل:مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،پیشینه تاریخی،بررسی اصول،استاندارد ها,

مبانی نظری،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی،تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی و … را شامل میشود.

دانلود  رساله خانه شهروند

۲۳,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب  رساله خانه شهروند

 • چکیده
 • بیان مسئله
 • ضرورت تحقیق
 • فصل اول
 • نقطه آغازین : جستجویی گسترده در مقوله شناخت مفاهیم
 • بخش اول : درباره فرهنگ
  واژه فرهنگ
  تعریف فرهنگ
  عناصر کارکردی فرهنگ
  فرهنگ عمومی
  دولتها و فرهنگ عمومی
  نهادهای مردمی و فرهنگ عمومی
  روابط عمومی
  فرهنگ و روابط اجتماعی
  اهمیت توافق روابط اجتماعی و فرهنگی
  پی آورد
 • بخش دوم : درباره شهر به مثابۀ فضایی همگانی
  واژه شهر
  تعاریف شهر
  عملکرد های انتظام بخش شهر
  نظام محیط شهری
  شهر معاصر و ویژگی های آن
  پی آورد
 • بخش سوم : درباره شهروند

  واژه شهروند
  مفهوم شهروند
  نقش شهروند
  حقوق شهروندی
  هویت شهروند معاصر
  اجزاء و عناصر هویت شهروند معاصر
  شکل گیری هویت شهروندی در نهادهای معدنی
  پی آورد

 • بخش چهارم : مدیریت شهری ، مفاهیم ، ساختار ، الگوها
 • مقدمه
  بررسی مفاهیم پایه
  بررسی ساختارهای مرتبط
  گروهها و سازمانها
  سازمانهای رسمی
  بروکراسی
  دیدگاه وبر درباره بروکراسی
  بروکراسی و الیگارشی
  سازمانهای غیر بروکراتیک
  گروههای خودیاری
  ویژگی های خودیاری
  مفاهیم مشارکت
  بررسی تعاریف و نظریات پیرامون مفهوم مشارکت
  مشارکت و هویت
  مشارکت مستقیم
  پی آورد
 • بخش پنجم : درباره جامعه مدنی

 • مقدمه
  مفهوم جامعه مدنی
  ویژگی های جامعه مدنی
  عناصر جامعه مدنی
  ساختار و کالبدهای اصلی جامعه مدنی
  کالبد نظم و قانون اولیه
  کالبد سیاسی
  کالبد اقتصادی
  کالبد حقوق اجتماعی و آزادی های مدنی
  کالبد آمیزه ای
  کالبد جدید
  ارکان جامعه مدنی
  بررسی پیامدهای اجتماعی ایده جامعه مدنی
  پی آورد
 • بخش ششم : درباره سازمانهای دولتی NGO ها به مثابه ظرف نوین مشارکت اندیشه های انسانی
  تعاریف
  نهادهای اجتماعی ، عرصه مشارکت مردمی
  عوامل مؤثر در پیدایش سازمانهای غیر دولتی
  رابط میان دولت و تشکلهای غیر دولتی
  رابطه جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی
  رابطه کارکردی شورای شهر و سازمانهای غیردولتی
  بررسی چند الگوی ساده از نهادهای مدنی
  معرفی سه نهاد غیردولتی در غالب NGO
  کانون نواندیشان جوان
  فرآسبز انجمن طراحان صنعتی
  هم اندیشان کویر
 • بخش هفتم : درباره شورا
  مقدمه
  تعریف
  نظام شورا در قانون اساسی
  مدیریت شهری نوین
  نحوه ارتباط شورای شهر با شهرداریها
  ارتباط شورای شهر با شهردار
 • فصل دوم
 • مطالعات پایه
 • بخش اول:
  بررسی مختصر پیرامون مطالعات طبیعی و جمعیتی
  بیان اهمیت و ضرورت موضوع
  استان مازندران
  جغرافی منطقه
  موقعیت شهری
  سیمای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
  منابع آب
  رودها
  آب و هوا
 • بخش دوم
 • مطالعات تاریخی
  تاریخچه
 • فصل سوم:
 • آشنایی مختصر با نمونه‌های خارجی و داخلی
 • فصل چهارم:
 • بررسی ضوابط و مقررات طراحی مرتبط با طرح
 • بخش اول: طراحی استانداردها و ضوابط بررسی

  مقدمه
  استانداردهای طراحی مجموعه اداری
  ضوابط طراحی تالار
  حداقل تعداد راه‌های خروجی الزامی
  چگونگی استقرار راه‌های خروجی
  روشنایی راه‌های خروجی
  علامت گذاری راه‌های خروج
  ضوابط کلی در سالن‌های اجتماعات

 • بخش دوم: استانداردهای ایمنی
  دسترس‌های اضطراری
 • بخش سوم: بررسی تاسیسات الکتریکی مخابراتی و سیستم‌های تهویه مطبوع
  تاسیسات برق
  تهویه مطبوع
 • فصل پنجم:
 • فرایند طراحی معماری
 • بخش اول
  – در بستر عینیت یافتن مفاهیم
  مقدمه
  شناخت اهداف و مخاطبین پروژه
  مبانی نظری عام
  تحلیل سایت
  ایده طراحی
  تنظیم تدوین و تدفیق برنامه فیزیکی
 • فهرست منابع و ماخذ

طراحی خانه شهروند


این مطالب را هم ببینید:

دانلود رساله مجتمع فرهنگی و هنری

دانلود نقشه مهدکودک