دانلود رساله و مطالعات طراحی ترمینال مسافربری

در این بخش از مرجع دانلود معماری مطالعات ترمینال مسافربری ، مطالعات و رساله معماری کامل

پایان نامه معماری با موضوع طراحی ترمینال مسافربری را برای شما دوستان عزیز آماده دانلود کرده ایم…

مطالعات ترمینال مسافربری به صورت فایل ورد قابل ویرایش و در 112 صفحه مطالعات کامل طراحی ترمینال مسافربری میباشد،که

تمامی مباحث مطالعاتی از قبیل:مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،پیشینه تاریخی،بررسی اصول،استاندارد ها,

مبانی نظری،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی،تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی و … را شامل میشود.

دانلود مطالعات ترمینال مسافربری

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب  مطالعات ترمینال مسافربری  :

 • فهرست
 • تقدیر و تشکر
 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول : معرفیِ پژوهش
  مقدمه
  شرحِ موضوعِ پیشنهادی
  طرحِ مسئله
  در زمینه ی طراحیِ شهری
  در زمینه ی طراحیِ معماری
  در زمینه ی طراحیِ سازه
  اهدافِ طرح
  روشِ انجام کار
 • فصل دوم : ادبیات موضوع و چارچوب نظری
  مقدمه
  سیستمِ حمل و نقل
  سازه های زیربنایی
  ناوگان حمل و نقل
  استفاده کنندگان از سیستم
  پرسنل اداره کننده
  انواع پایانه ها
  انواع پایانه ها از نظر حوزه ی فعالیت
  انواع پایانه ها از نظر نوع مالکیت
  انواع پایانه ها از نظر عملکرد
  انواع پایانه ها از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا و عملکرد
  انواع پایانه ها از نظر الگوی قابل استفاده در طراحی شهری
  بررسی ویژگی های پایانه های مسافری
  دسترسی به پایانه
  حرکت در پایانه
  ارتباطات بیرونی
  اجزا اصلی و روابط کلی بین آنها
  بررسی سیستم های ورود و خروج مسافر
  فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران
  بررسی نمونه های مشابه
  پایانه در ایران
  نمونه های خارجی
  نتایج استنتاجی
 • فصل سوم : شناخت وضع موجود ، تعیین و آنالیز سایت
  مقدمه
  شهرستان قرچک
  پیشینه ی تاریخی
  موقعیت و محدوده ی جغرافیایی
  قرچک در تقسیمات کشوری
  جمعیت و وسعت
  شرایط اقلیمی
  طراحی اقلیمی
  مصالح ساختمانی در رابطه با معماری و اقلیم
  اهداف طراحی اقلیمی
  جهت گیری مناسب ساختمان
  تعیین و آنالیز سایت برای طراحی پایانه
  تعیین سایت
  آنالیز سایت
 • فصل چهارم : تبیین طرح و معماری
 • مقدمه
  استانداردها
  استانداردهای فرد پیاده
  استانداردهای صندلی چرخدار
  استانداردهای اتوبوس های برون شهری
  استانداردهای پارکینگ
  برنامه ی فیزیکی
  سکوهای سواره و پیاده
  ساختمان پایانه
  مهمانسرای رانندگان
  خدمات اتوبوس ها
  بخش تعمیر و نگهداری پایانه
  پارکینگ ها
  سازه
  طاق های گنبدی
 • فصل پنجم : ارائه ی طرح و آلبوم نقشه ها
 • فهرست منابع و مآخذ

پابان نامه ترمینال


این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان ترمینال

دانلود رساله باغ کتاب