دانلود رساله و مطالعات طراحی ترمینال مسافربری

در این بخش از مرجع دانلود معماری مطالعات ترمینال مسافربری ، مطالعات و رساله معماری کامل پایان نامه معماری با موضوع طراحی ترمینال مسافربری را برای شما دوستان عزیز آماده دانلود کرده ایم…

مطالعات ترمینال مسافربری به صورت فایل ورد قابل ویرایش و در 112 صفحه مطالعات کامل طراحی ترمینال مسافربری میباشد،که تمامی مباحث مطالعاتی از قبیل:مقدمه،چکیده،معرفی موضوع طراحی،پیشینه تاریخی،بررسی اصول،استاندارد ها, مبانی نظری،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی،تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی و … را شامل میشود.

دانلود مطالعات ترمینال مسافربری

۲۴,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب  مطالعات ترمینال مسافربری  :

 • فهرست
 • تقدیر و تشکر
 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول : معرفیِ پژوهش
 • مقدمه
 • شرحِ موضوعِ پیشنهادی
 • طرحِ مسئله
 • در زمینه ی طراحیِ شهری
 • در زمینه ی طراحیِ معماری
 • در زمینه ی طراحیِ سازه
 • اهدافِ طرح
 • روشِ انجام کار
 • فصل دوم : ادبیات موضوع و چارچوب نظری
 • مقدمه
 • سیستمِ حمل و نقل
 • سازه های زیربنایی
 • ناوگان حمل و نقل
 • استفاده کنندگان از سیستم
 • پرسنل اداره کننده
 • انواع پایانه ها
 • انواع پایانه ها از نظر حوزه ی فعالیت
 • انواع پایانه ها از نظر نوع مالکیت
 • انواع پایانه ها از نظر عملکرد
 • انواع پایانه ها از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا و عملکرد
 • انواع پایانه ها از نظر الگوی قابل استفاده در طراحی شهری
 • بررسی ویژگی های پایانه های مسافری
 • دسترسی به پایانه
 • حرکت در پایانه
 • ارتباطات بیرونی
 • اجزا اصلی و روابط کلی بین آنها
 • بررسی سیستم های ورود و خروج مسافر
 • فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران
 • بررسی نمونه های مشابه
 • پایانه در ایران
 • نمونه های خارجی
 • نتایج استنتاجی
 • فصل سوم : شناخت وضع موجود ، تعیین و آنالیز سایت
 • مقدمه
 • شهرستان قرچک
 • پیشینه ی تاریخی
 • موقعیت و محدوده ی جغرافیایی
 • قرچک در تقسیمات کشوری
 • جمعیت و وسعت
 • شرایط اقلیمی
 • طراحی اقلیمی
 • مصالح ساختمانی در رابطه با معماری و اقلیم
 • اهداف طراحی اقلیمی
 • جهت گیری مناسب ساختمان
 • تعیین و آنالیز سایت برای طراحی پایانه
 • تعیین سایت
 • آنالیز سایت
 • فصل چهارم : تبیین طرح و معماری
 • مقدمه
 • استانداردها
 • استانداردهای فرد پیاده
 • استانداردهای صندلی چرخدار
 • استانداردهای اتوبوس های برون شهری
 • استانداردهای پارکینگ
 • برنامه ی فیزیکی
 • سکوهای سواره و پیاده
 • ساختمان پایانه
 • مهمانسرای رانندگان
 • خدمات اتوبوس ها
 • بخش تعمیر و نگهداری پایانه
 • پارکینگ ها
 • سازه
 • طاق های گنبدی
 • فصل پنجم : ارائه ی طرح و آلبوم نقشه ها
 • فهرست منابع و مآخذ

این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان ترمینال

دانلود رساله باغ کتاب