دانلود مطالعات پایان نامه طراحی ایستگاه راه آهن

در این بخش از سایت رساله ایستگاه راه آهن ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی ساختمان ایستگاه راه آهن را برای همراهان عزیز آماده کرده ایم.

رساله ایستگاه راه آهن  در قالب فایل ورد قابل ادیت و شامل 140 صفحه مطالعات کامل در طراحی ایستگاه راه آهن همچون(مقدمه،تشریح موضوع طراحی و بررسی تاریخچه،برنامه فیزیکی،مبانی نظری، اصول،ضوابط و استانداردهای طراحی،بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی و …)میباشد…

دانلود  رساله ایستگاه راه آهن  :

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب  رساله ایستگاه راه آهن

 • چکیده
 • فصل اول :مروری بر حمل و نقل راه های قدیمی ایران
 • مقدمه
 • راههای قدیمی ایران
 • نتیجه گیری
 • فصل دوم شناخت راه آهن
 • تاریخچه راه آهن
 • مختصری از تاریخچه راه آهن در ایران
 • نقش و تأثیر احداث خطوط راه آهن در سیستم حمل ونقل کشور
 • استراتژی توسعه راه آهن در ایران و مقایسه آن با سایر روشهای حمل ونقل
 • اهمیتخطوطراهآهندرایرانوارتباطآنباسایرکشورها
 • نقش راه آهن ایران در حمل ونقل بار و مسافر
 • آینده راه آهن در ایران
 • فرهنگ مدیریت و استفاده از راه آهن در ایران
 • توسعه حمل ونقل یک نیاز ملی
 • بررسی روشهای درآمد زایی در سیستم حمل ونقل ریلی
 • مقایسه برخی راه آهن های مسافری جهان
 • قطارهای تندرو مزیتی فراتر از هزینه ها
 • ارتباط سیستم ریلی با حمل و نقل جاده ای و هوایی در انتقال بار ومسافر
 • ناوگان مسافری و طراحی محیطی
 • طراحی سبز
 • فصل سوم: بررسی و شناخت ایستگاه
 • ایستگاه مسافری ،آغاز و پایان هر سفر
 • ایستگاهها موضوع مهندسی یا معماری
 • ایستگاهها و طراحی شهری
 • ایستگاه عنصر جدید شهری
 • اطمینان مسافر و طراحی ایستگاه
 • ایمنی و امنیت در ایستگاهها
 • ترکیب نور ، سازه ، جزئیات در ایستگاه
 • طراحی ایستگاه و خدمات رسانی
 • سروصدادرایستگاهها
 • تبلیغاتدرایستگاه
 • شرایط مسافر
 • ایستگاه و دسترسی برای افراد معلول و ناتوان
 • ارتباطایستگاهباریومسافری
 • شناختانبارهایموردنیازدرایستگاهباری
 • گونه های مختلف بار در ایستگاه باری
 • ایمنی در انبارها
 • نگاهی به قوانین حفاظت واگن های مسافری در برابر آتش در جهان
 • روش های سیستمهای مختلف به منظور ایمنی در برابر آتش سوزی
 • نتیجه
 • فصل چهارم: شناخت ایستگاه راه آهن
 • تعریف ایستگاه راه آهن
 • تقسیم بندی ایستگاه های راه آهن
 • شناخت سازمان فضایی ایستگاه مسافری
 • معرفی و شناخت فضاهای واحد باری
 • بررسی دیاگرامهای ارتباطی ایستگاه
 • استانداردها و ضوابط اجرائی در ایستگاههای راه آهن
 • سکوها
 • ایستگاههای راه آهن
 • محوطه های بارگیری راه آهن
 • بررسی استفاده معلولین از واگن مسافری
 • بازرسی امنیتی بار
 • فصل پنجم: شناخت جغرافیایی
 • استان گلستان
 • موقعیت جغرافیایی شهرستان گرگان
 • اقلیم
 • جاذبه های طبیعی
 • پیشینه مطالعات باستان شناسی
 • تحلیل سایت
 • بررسی همجواریهای سایت
 • فصل ششم: مطالعات تطبیقی
 • بررسی ایستگاه بین المللی واترلو
 • بررسی ایستگاه مشهد
 • ایستگاه لیون
 • ایده اولیه طرح دیوارهای تونل به فرمv
 • فصل هفتم: برنامه فیزیکی طرح و تعیین اجزا و عناصر پروژه
 • سازماندهی فضایی ایستگاه
 • مبانی طراحی عام وخاص
 • مراجع

این مطالب را هم ببینید:

پلان ترمینال

طراحی موزه ویولن و سالن Giovanni Arvedi