پروژه تحلیل فضای شهری – تحلیل شکل و فرم شهر

پاورپوینت تحلیل فرم شهر در 32 اسلاید با توضیحات و تصاویر کامل به بررسی ساختار شکل و فرم شهر و انواع بافت و ساختار شهری میپردازد…

فهرست مطالب پاورپوینت تحلیل فرم شهر :

 • تعریف شکل شهر
 • اهمیت شکل شهر
 • تحلیل شکل شهر
  • انواع شکل شهر(از دید شکل کلی شهر،از دید مکان های مرکزی،از دید بافت و ساخت شهر،از دید نوع شبکه های ارتباطی،از نظر سازمان زمانی (ونه فضایی) شهر)
 • معیارهای شکل خوب شهر
 • ساختار کلان انواع مدل های شهری
 • شهر مرکزی
 • شهر ستاره ای
 • شهر اقماری
 • ایده باغشهر
 • ایده هاوارد
 • تجربه شهر اقماری در لندن و پاریس
 • کهکشان سکونت گاه ها
 • شهر خطی
 • مقایسه عملکرد بالقوه شش مدل شهری بر اساس معیارهای پایداری

پاورپوینت تحلیل فرم شهر :

۱۷,۵۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

پاورپوینت میدان پاریزر پلاتز

پاورپوینت طراحی المان شهری


بخشی از مطالب پاورپوینت تحلیل فرم شهر :

تحلیل شکل شهر :

لینچ ورادوین (1958) جهت برداشت و تحلیل شکل شهر 6 ضابطه را به شرح زیر معرفی مینماید :

1.نوع و گونه عناصر: گونه های اصلی فضاهارا می توان با توجه به خصوصیات برجسته هر یک و تفاوتهای عمده بین آنها به صورت کیفی توضیح داد . خصوصیات عناصر  را می توان  بر حسب نوع مواد و مصالح ، اندازه ، نوع کارایی و…. مشخص کرد .

2.کمیت عناصر : در این جا تعداد و مقدار هر یک از عناصر را بر حسب واحد مربوطه اندازه گیری و ثبت می کنیم .

3.تراکم : در این مرحله تراکم عناصر در واحد سطح محاسبه می شود .

4.بافت : نحوه تفکیک و جدایی گونه عناصر و تراکم آنها در فضا را می توان بر حسب کمیتی از یک نوع که در یک مجموعه جمع شده طبق تعریف درشت و یا ریز و بر حسب نحوه جدایی آنها از یکدیگر صریح و مبهم نامید .

5.ساختار مرکزی : توزیع فضایی و ارتباط درونی نقاط اصلی را می توان در کل محیط مورد بررسی قرار داد . این نقاط ممکن است  نقاط دارای حداکثر تراکم ، تمرکز گونه های  ساختمانی خاص ، فضاهای باز اصلی پایانه ها و یا تقاطع های اصلی شبکه ارتباطی باشد .

6. توزیع کلی فضا : این قسمت می تواند در برگیرنده کلیه تجزیه و تحلیل های فوق باشد . برای این کار عواملی چون محدوده شهر و الگوی کلی مناطقی که توسط گونه های اصلی عناصر و تراکم اشغال شده به کار گرفته می شود .


این مطالب را هم ببینید:

دانلود رایگان پروژه خوابگاه

دانلود رساله مجتمع فرهنگی