دانلود مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار در قالب 167 صفحه فایل word ،مطالعات کامل پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری شامل تمامی مباحث،اصول،استانداردها،ضوابط،مطالعات پایه طراحی,بررسی نمونه موردی داخلی و خارجی مجتمع مسکونی,تحلیل موضوع و روند طراحی پروژه…

دانلود رساله مجتمع مسکونی :

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

دانلود پلان مجتمع مسکونی

دانلود رساله کتابخانه


بخشی از مطالب و فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی :

مقدمه :

مقوله مسکن گسترده‌ و پیچیده است،ابعاد متنوعی دارد و نمی‌توان تعریف واحدی از آن ارائه کرد. مسکن یک مکان فیزیکی‌است وبه عنوان سرپناه، نیاز اولیه واساسی خانوار به حساب می‌آید.دراین سرپناه بعضی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد مانند خوراک،استراحت،وحفاظت در برابر شرایط جوی تاٌمین می‌شود. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می‌گردد. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستن انسان را شامل می‌شود. واژه سکونت مفهوم گسترده‌تری از مسکن دارد و منظور از آن مجموعه‌ای از فعالیتهای زیستی خانوار است.

فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی :

فصل اول :کلیات 1
1-1- مقدمه
1-2- هدف ازانتخاب موضوع
1-3- هدف ازطراحی
1-4- اهداف پروژه ونوع طراحی
1-5- نوع سایت
1-6- رویکرد
1-7- ارائه پروژه
فصل دوم : شناخت موضوع 4
2-1- مفهوم سکونت
2-2- مبانی مسکن
2-3- مسکن،حومه وشهر
2-4- سکونت و معماری
فصل سوم : ضوابط واستانداردهاونمونه ها 14
3-1- ضرورت طرح مساله استانداردمسکن
3-2- طراحی سایت
3-2-1- طراحی سایت دریک طرح آپارتمانی
3-2-2- ارتفاع ساختمانها،عامل کلیدی درطراحی سایت
3-2-3- گردش وسایل نقلیه وعابران پیاده
3-2-4-الگوی خیابانها
3-2-5- پیاده روها
3-2-6- طراحی محوطه
3-3- اشرافیت دیدگاهی
3-4- کنترل سروصدا
3-4-1- کنترل کننده های مکانیکی
3-5- تراکم کم
3-5-1 تراکم متوسط
3-5-2- تراکم زیاد
3-6- حیاط خلوتها
3-7- بالکن
3-8- پارکینگ
3-8-1- اتومبیل الگو
3-8-2- هندسه پارکینگ
3-9- روابط همسایگی وتاثیرآن درتقویت نظارت
3-10- امنیت
3-11- استانداردها
3-12- پروژه مسکونی هامون)نمونه داخلی )

فصل چهارم : معرفی بسترطرح 46
فصل پنجم : طراحی اقلیمی (انرژی معماری) 93
فصل ششم : فرآیند طراحی وارائه نقشه ها  156
6-1- موقعیت سایت نسبت به شهر
5-2- نقشه هوایی محدوده سایت
6-3- شیب سایت
6-4- نگاه طرح تفصیلی به محدوده طرح
6-5- پوشش گیاهی سایت
6-6- مسیرحرکت خورشید وبادهادرسایت
6-7- تصاویریازسایت
منابع ومأخذ 165


این مطلب را هم ببینید:

مصالح ساختمانی و معماری