پوسته داخلی ثانویه از نور برای حرکت و جنبش در فضا – ایده ای از Esculpir el Aire

ایده طراحی فروشگاه لباس کودکان از زبان معمار پروژه :یک کار ماندگار و به صرفه “پوسته ی جدید” از تفکر اولیه ی انطباق دادن فضای پیرامونی همراه با کاهش هزینه ها نشأت می گیرد. در نتیجه، این خواهان یک نوع طراحی ماندگار و به صرفه است که توانایی تحقق بخشیدن به پوشش داخلی فضای جدید را دارد.

مشخصات کلی پروژه:

  • طراح گروه معماری Esculpir el Aire
  • مکان اسپانیا
  • معمار José Ángel Ruiz Cáceres
  • مساحت 96.0 sqm

ایده طراحی فروشگاه لباس کودکان

ایده طراحی فروشگاه لباس کودکان

با استفاده از 292 نوار چوب کاج با ابعاد استاندارد 90 در 45 در 3.000 میلی متر (292 نوار در 4.10 یورو به ازای هر نوار = 1200 یورو). به این ترتیب، ارتفاع فضا تنها به 3 متر می رسد. نوارهای چوبی به صورت دستی و با استفاده از رنگ سفید رنگ آمیزی شدند – ما به این شیوه ادعا می کنیم چارچوب پوسته ی جدید را که نقطه متقابل “لباس کودکان” را ایجاد می کند حاصل نموده ایم. در نتیجه، ما به یک دیدگاه مادی از این، خطوط مرزی بصری و متضاد دست می یابیم.

طراحی داخلی فروشگاه لباس کودکان

طراحی جدید برای فروشگاه لباس کودکان یک پوسته ی دوم برای حس لامسه، و نه یک پوسته ی منحنی و پیوسته برای حرکت، درون یک پوسته ی پیوسته ی متعامد، ایستا و از پیش موجود ایجاد می کند.

معماری داخلی فروشگاه لباس کودکان

بررسی ادراکی :
این طراحی در یک بررسی بصری و لمسی ضرباهنگ در فضای معماری جای می گیرد. این نمودی از ترسیم مسیری برای رسیدن به پوسته توسط خود شماست… این به ما دو بیضی را نشان می دهد که همدیگر را دنبال می کنند تا یک حرکت القاشده را شکل دهند، این زمزمه ی شیب فضایی است که به ما زمان محبوس در هر شکاف را نشان می دهد – عرض های برابر بین نوارهای عمودی در فواصل چرخش ها و پیچ خوردگی ها، تغییرشکل می یابد، یعنی جاییکه نوارهای پیرامونی، پیوند میان پوشش جدید و پوشش از پیش موجود را ایجاد می کنند. پس می توان چنین پنداشت که فروشگاه لباس کودکان (با رنگ های بیشماری که دارد) به هر دو پوسته دست خواهد یافت.

دکوراسیون فروشگاه لباس

تصاویر و پلان های پروژه طراحی فروشگاه لباس کودکان :

دکوراسیون داخلی فروشگاه لباس کودکان

دکوراسیون فروشگاه لباس کودکان

طراحی فروشگاه لباس کودکان

طراحی فروشگاه لباس کودکان

پلان فروشگاه لباس

پلان فروشگاه لباسپلان فروشگاه لباس

منبع : archdaily

ترجمه : مرجع دانلود معماری


این مطلب را هم ببینید: رساله هتل ۵ ستاره