دکوراسیون شرکت لبنیات

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی Vreugdenhil واقع در هلند توسط گروه معماری Maas Architects صورت گرفته است. هدف اصلی از طراحی این دفتر کار، ایجاد یک فضای کاری تشویق کننده برای کارمندان بوده تا در حین عبور از بخش های مختلف ساختمان با هم ارتباط و دیدار داشته باشند.

طراحی داخلی شرکت صنایع غذایی

تنوع فضا های کاری وسیع این امکان را برای کارمندان فراهم می آورد تا به راحتی در محیطی منعطف و متنوع به کار و فعالیت بپردازند. هم چنین تقسیم بندی بخش های مختلف و ارتباط فضا ها با استفاده از پله های منحنی با مقطع دایره از ویژگی های شاخص این پروژه محسوب می شود.

طراحی داخلی شرکت صنایع غذایی

ورود نور طبیعی در فضای داخلی و ترکیب آن با رنگ سفید به کار رفته در در وید اصلی و پله های فضا یکی از ویژگی های قابل توجه این طراحی می باشد که محیط داخلی را با معماری مدرن شکل داده است.


حتما ببینید : طراحی رستوران با الهام از سنت های کهن چین


سایر تصاویر طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی در هلند

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی

دکوراسیون شرکت لبنیات 

دکوراسیون شرکت لبنیات 

دکوراسیون شرکت لبنیات 

دکوراسیون شرکت لبنیات 

دکوراسیون شرکت لبنیات 

دکوراسیون شرکت لبنیات 

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی

طراحی دفتر شرکت صنایع غذایی

طراحی داخلی شرکت صنایع غذایی

طراحی داخلی شرکت صنایع غذایی

منبع : retaildesignblog

ترجمه : از تحریریه مرجع دانلود معماری