دانلود پروژه طراحی سوپر مارکت

پلان سوپر مارکت به صورت فایل اتوکد پروژه شامل پلان های کامل طراحی سوپر مارکت با مبلمان،ستون گذاری و اندازه گذاری کامل به صورت اجرای،سایت پلان و پلان بام پروژه، چهار برش طولی و عرضی از قسمت های مختلف پلان با مبلمان کامل و سه نمای اصلی پروژه با طراحی مناسب فضای فروشگاه…

پروژه طراحی فروشگاه مناسب پروژه های طرح معماری و نمونه پلان طراحی فروشگاه و سوپر مارکت


حتما ببینید:

پلان ساختمان اداری تجاری

پلان مرکز خرید


پلان سوپر مارکت شامل:

  • پلان ها (مبلمان،اندازه گذاری و ستون گذاری)
  • سایت پلان
  • 4 برش
  • 3 نما
۲۴,۵۰۰ تومان – خرید


این مطالب را هم ببینید:

پاورپوینت میدان پاریزر پلاتز

ضوابط طراحی مدارس راهنمای