طراحی فضای فرهنگی

طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی واقع در کره جنوبی توسط گروه معماری 9cm با هدف ایجاد محیطی عمومی برای تبادلات فرهنگی و امور مربوط به دانشجویان دانشکده هنر صورت گرفته است. هنرمندان و معماران از این فضا به عنوان یک محیط چند عملکردی در جهت انجام امور کارگاهی و به عنوان استودیو نهایت بهره وری را خواهند داشت.

طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی

این مرکز فرهنگی پیش از بازسازی یک خانه مسکونی بوده و که سپس تغییر کاربری داده و به یک مرکز فرهنگی دانشجویی تبدیل گشته است. نمای ساختمان قدیمی آجری بوده که پس از بازسازی با ورق های فولادی پوشانده شده است.

طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی

قسمت پایین تر نما با استفاده از آجر های سفید رنگ پوشانده شده که با نمای صنعتی ساختمان مطابقت دارد. تعبیه صفحات دکوراتیو در سقف علاوه بر ایجاد فضایی صنعتی، سقف قدیمی و طراحی نشده خانه را پوشش داده است.


حتما ببینید : طراحی داروخانه مدرن با نمای دایره ایی شکل در یونان


سایر تصاویر طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی

طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی

طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی

طراحی مرکز فرهنگی

طراحی مرکز فرهنگی

طراحی فضای فرهنگی

طراحی فضای فرهنگی

طراحی فضای فرهنگی

طراحی فضای فرهنگی

منبع : retaildesignblog

ترجمه : از تحریریه مرجع دانلود معماری